KRIS PEETERS EN THEO FRANCKEN WERKEN AAN GECOMBINEERDE WERK- EN VERBLIJFSVERGUNNING VOOR BUITENLANDSE WERKNEMERS

Vandaag keurde de ministerraad een ontwerp goed van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters en staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken over de samenwerking tussen de federale staat en de deelstaten rond werk- en verblijfsvergunningen.

Kris Peeters: “In ons land hebben zowel de federale overheid als de deelstaten bevoegdheden als het gaat over buitenlandse werknemers. Met dit ontwerp van samenwerkingsakkoord leggen we de krachtlijnen voor een vlottere samenwerking tussen al die entiteiten. Er wordt gewerkt aan administratieve vereenvoudiging door één enkele kaart in te voeren die de werk- en verblijfsvergunningen vervangt. Daarnaast komt er een systeem voor informatie-uitwisseling om de naleving van de wetgeving beter te controleren.”

Theo Francken: “In de toekomst zullen niet langer twee documenten maar slechts één document aan de arbeidsmigrant worden afgeleverd: een verblijfskaart die ook vermeldt of de kaarthouder al dan niet in België mag werken. Hiermee vereenvoudigen we de administratieve rompslomp die arbeidsmigranten tot vandaag moesten doorlopen. Met deze maatregel zetten we ook in op actieve migratie en trekken we migranten aan die vanaf dag één aan de slag gaan op onze arbeidsmarkt en zo actief bijdragen aan onze samenleving.”

De bevoegdheden voor buitenlandse werknemers zijn in ons land verspreid over de federale overheid en de deelstaten. De toegang tot het grondgebied is een federale bevoegdheid, terwijl de toegang tot de arbeidsmarkt afhankelijk van het soort migratie een federale of regionale bevoegdheid is. Dankzij het samenwerkingsakkoord dat vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters en van staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken hebben uitgewerkt, moet die samenwerking vlotter verlopen.

Er wordt werk gemaakt van administratieve vereenvoudiging met de invoering van een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning. Nu zijn dat nog twee afzonderlijke documenten. De gecombineerde vergunning zal via een enkele procedure kunnen aangevraagd worden. Als iemand niet het recht heeft om in ons land te werken zal de gecombineerde vergunning dat eveneens vermelden. Als gevolg van een Europese richtlijn worden dergelijke gecombineerde vergunningen overal in Europa ingevoerd.

Daarnaast voorziet het akkoord in een systeem voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende entiteiten die betrokken zijn bij de inspecties en de controles op de naleving van de wetgeving rond de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en hun verblijf.

Voor persbericht in PDF zie hiernaast

Datum
8 september, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Vandaag keurde de ministerraad een ontwerp goed voor asiel en migratie tussen de federale staat en de deelstaten rond werk- en verblijfsvergunningen.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/Arbeidsmigranten_NS.jpg">