Kris Peeters creëert wettelijk kader rond ‘open access’ voor wetenschappelijke artikelen

De ministerraad keurde vandaag een reeks economische maatregelen goed van vice-eersteminister en minister van economie en consumenten Kris Peeters.

Kris Peeters: “Er wordt een kader gecreëerd voor vrije toegang tot wetenschappelijke artikelen die met publieke middelen tot stand zijn gekomen. Daarnaast is er een pakket maatregelen met concrete verbeteringen voor consumenten. Consumenten die een levensverzekering afsluiten zullen op voorhand kunnen geïnformeerd worden over hoeveel de winstdeling in het verleden bedroeg. Als een verzekeraar zijn premies verhoogt volgens het indexcijfer van de consumentenprijzen, zal die dat expliciet moeten vermelden in de verzekeringsovereenkomst met de klant. Verder worden bijkomende maatregelen genomen in strijd tegen financiële fraude en witwassen.”

‘Open access’ voor wetenschappelijke artikelen gefinancierd met publieke middelen

De vraag om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat met publieke middelen gefinancierd wordt, vrij te kunnen gebruiken, klinkt de laatste jaren steeds luider. Er komt nu een regeling rond open access voor wetenschappelijke artikelen die uit publiek gefinancierd onderzoek voortkomen. Auteurs zullen kunnen kiezen of ze hun artikel onder open access plaatsen. Uitgevers kunnen open access in hun contract met de auteur niet verbieden. Subsidiërende overheden zullen daarentegen wel kunnen opleggen dat de artikelen die worden gerealiseerd met de subsidies volgens het principe van open access beschikbaar moeten zijn.

Een ‘embargoperiode’ wordt voorzien waarin slechts één uitgever het artikel mag publiceren en over een exclusief recht beschikt. Dat moet auteurs de kans geven om hun artikelen in gerenommeerde tijdschriften te publiceren

en vermijdt dat uitgevers aanzienlijke schade zouden lijden door een verlies aan abonnementen. Na het verstrijken van de embargoperiode kan het artikel vrij verspreid en geconsulteerd worden.

Winstdeling en indexering van verzekeringen

Verzekeraars kunnen nieuwe klanten informeren over de winstdelingscijfers uit het verleden, vóór een levensverzekeringsovereenkomst wordt afgesloten. Daarnaast zullen verzekeraars die hun premies willen aanpassen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, dat voortaan expliciet moeten vermelden in hun overeenkomst met de klant.

Extra maatregelen in strijd tegen financiële fraude en witwassen

De FSMA zal vertrouwelijke informatie kunnen overmaken aan de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) buiten het reeds bestaande kader van een witwasmelding. Momenteel bestaat onduidelijkheid of de FSMA kan antwoorden op vragen van de CFI om informatie over gevallen waarover de FSMA zelf geen onderzoek heeft lopen. Een vlotte informatiedoorstroming tussen de verschillen toezichthouders en controle-instanties is belangrijk voor een gecoördineerde aanpak in de strijd tegen financiële fraude en witwassen van gelden.

De FSMA zal verder waarschuwingen kunnen geven aan uitgevers van beleggingsinstrumenten, wanneer er redelijke aanwijzingen zijn dat dergelijke inbreuken bestaan op de prospectuswet, zonder dat die inbreuken al formeel werden vastgesteld. Met de maatregel worden consumenten extra beschermd. Deze maatregel moet de FSMA toelaten om korter op de bal te spelen in haar preventieve aanpak en er zo voor te zorgen dat burgers geen slachtoffer worden van onregelmatige aanbiedingen.

Voor persbericht in PDF zie hiernaast

Datum
2 februari, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

De ministerraad keurde vandaag een reeks economische maatregelen goed van vice-eersteminister en minister Kris Peeters.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/insurance-verzekeringen-assurances-versicherungen.jpg">