KRIS PEETERS BREIDT SOCIAAL TARIEF VOOR GAS UIT NAAR ALLE HUURDERS VAN SOCIALE APPARTEMENTEN

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters breidt het sociaal tarief voor gas uit naar alle huurders van sociale appartementen met gemeenschappelijke boiler.

Kris Peeters: “Het is niet logisch om bewoners van bepaalde sociale appartementen met een gemeenschappelijke boiler wel recht te geven op een sociaal tarief voor gas en andere niet. Daarom heb ik beslist om het sociaal tarief voor aardgas uit te breiden naar appartementen die worden verhuurd door OCMW’s of door sociale verhuurkantoren. Door de maatregel hebben de bewoners van 1.853 bijkomende appartementen recht op het sociaal tarief.”

Momenteel heeft maar een deel van de bewoners van sociale appartementen met een gemeenschappelijke boiler, recht op het sociaal tarief voor aardgas. Het gaat om appartementen die worden verhuurd door sociale huisvestigingsmaatschappijen.

Bewoners van sociale appartementen met gemeenschappelijke boiler die verhuurd worden door OCMW’s of door sociale verhuurkantoren, betalen het normale tarief.

Aan die onlogische situatie wil minister Kris Peeters een einde maken. Hij legde een uitbreiding van het sociale tarief voor aardgas naar alle sociale appartementen met gemeenschappelijke boiler voor aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), die positief advies gaf.

Minister Kris Peeters zal nu de nodige ministeriele en koninklijke besluiten aanpassen. De kost voor de uitbreiding, 3 miljoen euro, wordt gedragen door het Fonds Gas en Elektriciteit.

Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
23 oktober, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters breidt het sociaal tarief voor gas uit naar alle huurders van sociale appartementen met gemeenschappelijke boiler.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/natural-gas_NS.jpg">