Kris Peeters: “recht om vergeten te worden” 
invoeren voor verzekeringen

Vice-eersteminister en minister van consumentenzaken Kris Peeters schrijft “het recht om vergeten te worden” in de Belgische verzekeringswetgeving.

Kris Peeters: “Hierdoor komt er een wettelijk kader waarbinnen een bepaalde medische voorgeschiedenis niet moet vermeld worden door kandidaat-verzekeringnemers bij een aanvraag. Het zal onder andere toepasbaar zijn op de schuldsaldoverzekering en de gezondheidsverzekeringen. Je kan je nu niet of moeilijk verzekeren door een eerdere ziekte waar je al van genezen zijn of een medische aandoening die perfect onder controle is. Het kan niet dat je tien jaar nadat je genezen verklaard bent van een ernstige medische aandoening als kanker, je nog niet kan verzekeren of dat enkel kan tegen een sterk verhoogde bijpremie. Hetzelfde zou niet mogen voor medische aandoeningen die perfect onder controle zijn zoals onder meer bepaalde types van diabetes.”

Deze situatie doet zich meestal voor bij de aanvraag van een schuldsaldoverzekering om een eigen huis te kunnen verwerven, maar kan zich evengoed voordoen wanneer een zelfstandige een verzekering gewaarborgd inkomen aanvraagt om zich in te dekken tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.

Minister Peeters ontving vorige week de jongerenwerking van Kom op tegen Kanker voor een gesprek over de problematiek en laat nu de Belgische verzekeringswetgeving aanvullen met een maatregel die zich spiegelt aan het zogenaamde ‘le droit à l’oubli’ in de Franse regeling van de Convention AERAS. Vertegenwoordigers van patiënten en verbruikers stelden in een evaluatieverslag over de schuldsaldoverzekering van de commissie verzekeringen al dat het de consument ten goede zou komen.

Overeenkomstig het algemeen verzekeringsrecht dient de kandidaat-verzekerde in België alle elementen mee te delen die de risicobeoordeling kunnen beïnvloeden. Het niet meedelen van bijvoorbeeld een kankerverleden zou hier dus tegenin gaan. Dit kan echter verholpen worden door een uitzondering in de wetgeving op te nemen. De conferentie Youth cancer Europe in het Europees parlement op 17 oktober en de Dag tegen Kanker op 18 oktober vinden deze week ook plaats ter ondersteuning van mensen met kanker. Met de nieuwe wetgeving wil minister Peeters een oplossing bieden voor één van de problemen ermee gepaard gaan.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour Version Française voir ci-joint le PDF

Datum
17 oktober, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communique de presse

PDF VERSION FRANÇAISE

minister van consumentenzaken Kris Peeters schrijft “het recht om vergeten te worden” in de Belgische verzekeringswetgeving.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/right-to-be-forgotten-NS_0.jpg">