KRIS PEETERS: “ONAANVAARDBAAR DAT BEDRIJVEN FICTIEVE FILIALEN OPRICHTEN IN OOST-EUROPESE LANDEN”

Ons land schaart zich achter voorstellen van Frankrijk en Duitsland voor de aanpak van sociale dumping in de transportsector. Bevoegd minister Kris Peeters wil op die manier misbruik met postbusfirma’s op Europees niveau aanpakken.

Kris Peeters: “Het is onaanvaardbaar dat bedrijven fictieve filialen oprichten in Oost-Europese landen om werknemers met een Oost-Europees contract en een laag loon in België te laten werken. Het vormt oneerlijke concurrentie voor reguliere transportfirma’s. Het principe moet zijn dat mensen hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk op dezelfde plaats. Ons land sluit zich daarom aan bij de Franse en Duitse voorstellen om detacheringen door postbusfirma’s aan banden te leggen.”

Op 5 september besliste de regering op aangeven van minister Kris Peeters om de voorstellen van Frankrijk en Duitsland om sociale dumping op Europees niveau te bestrijden, te steunen en mee in te dienen. De voorstellen voorzien een verstrenging van de regels op arbeidsrechtelijk en sociale-zekerheidsvlak in het kader van detacheringen. Premier Michel en vice-eersteminister Kris Peeters zullen een officiële brief richten aan de Franse president Macron om hun steun uit te spreken.

Strijd tegen postbusfirma’s

Een van de voorstellen heeft als doel om bedrijven die geen activiteiten hebben in het land waar ze gevestigd zijn, aan banden te leggen. Bedrijven zullen pas werknemers kunnen detacheren naar andere landen als ze substantiële activiteiten hebben in het

land waar ze gevestigd zijn. De voorstellen hebben niet enkel betrekking op transportbedrijven, maar op alle ondernemingen die gebruik maken van detachering.

Het voorstel dat op tafel ligt voorziet dat minimaal een kwart van de omzet in het thuisland moet gerealiseerd worden. Gelet op de moeilijke controleerbaarheid ervan zijn voor minister Kris Peeters ook andere criteria bespreekbaar, zolang ze maar bijdragen aan de strijd tegen postbusfirma's.

Kris Peeters: “Door detachering pas toe te staan als een bedrijf een substantiële activiteit heeft in het land waar het gevestigd is, kan een halt worden toegeroepen aan schijnconstructies. Een postbusbedrijf in Slovakije dat daar verder geen activiteiten heeft, zal dan niet langer werknemers naar België kunnen detacheren.”

Europese Commissie

Naast Frankrijk en Duitsland heeft ook de Europese Commissie een hele reeks voorstellen klaar voor de hervorming van de transportsector. Ze gaan onder meer over de levensomstandigheden van chauffeurs, detacheringsvoorwaarden en regels over vanaf wanner de lokale arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Op Belgisch niveau buigt een werkgroep zich over deze voorstellen./p>

Kris Peeters: “Ons land dringt al geruime tijd aan bij de Europese Commissie dat hervormingen van de transportsector voldoende ambitie aan de dag moeten leggen in de strijd tegen de sociale dumping. De voorstellen van de Commissie worden dan ook in die zin bekeken.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
7 september, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Ons land schaart zich achter voorstellen van Frankrijk en Duitsland voor de aanpak van sociale dumping in de transportsector.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/CAMIONS.jpg">