HOTELWEBSITES MOGEN NU OOK GOEDKOPER TARIEF AANBIEDEN DAN BOOKINGSITES

Vice-eersteminister en minister van economie en consumenten Kris Peeters en minister van Middenstand Denis Ducarme hebben vandaag een wetsontwerp voorgelegd op ministerraad waardoor uitbaters van toeristische logies vrij zijn eigen tarieven te publiceren op hun website en niet meer gebonden zijn aan de tarieven afgesproken met de platformoperatoren voor online reservatie.

Dit wetsvoorstel komt er op vraag van de drie horecafederaties die klachten hadden over de contractvoorwaarden van de platformoperatoren voor online reservaties. Die bepalen dat hotels op hun eigen website geen goedkoper tarief mogen aanbieden dan op hun websites. Minister Kris Peeters heeft die klachten ook besproken met het Europese topmanagement van booking.com en geoordeeld dat er tariefvrijheid moest zijn.

Kris Peeters: door dit initiatief komt er een einde aan het onevenwicht tussen de uitbaters van hotels en dergelijke en de platformoperatoren waarbij de actievrijheid van de hoteluitbaters wordt versterkt. Ook voor de consumenten is dit een goede zaak omdat ze nu ook betere prijzen kunnen bekomen via de websites van de hotels en andere toeristische logies.

De sector van het verhuren van toeristische logies is de voorbije decennia sterk geëvolueerd met de opkomst van de platformen voor online reservatie. Deze nieuwe distributiekanalen bieden talrijke voordelen voor zowel de consument als de exploitanten van toeristische logies. De platformen voor online reservatie bieden de consument immers de mogelijkheid om de toeristische logies op één website te zoeken, te vergelijken en te reserveren.

Zij laten de exploitanten toe om zichtbaarder te worden in het buitenland, en op die manier hun verkoop aan te zwengelen. In ruil voor hun diensten, houden de platformen voor online reservatie over het algemeen een commissie in die in verhouding staat tot het bedrag van de reservatie die via dit kanaal gebeurt.

Vandaag zijn deze platformen niet meer weg te denken van de markt van het verhuren van toeristische logies. De exploitanten (van wie het merendeel KMO’s zijn) zijn economisch afhankelijk geworden van de platformen voor online reservatie. Deze machtsverhouding heeft de platform-operatoren voor online reservatie in staat gesteld om contractclausules op te leggen aan de exploitanten, zoals bijvoorbeeld het verbod om lagere prijzen te geven op hun eigen website. Dit wetsontwerp heft dus dergelijke clausules op.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
23 november, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Vandaag werd een wetsontwerp voorgelegd op de ministerraad waardoor uitbaters van toeristische logies vrij zijn eigen tarieven te publiceren.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/HOTELWEBSITES.jpeg">