Gereglementeerde boekenprijs binnenkort ook in Brussel

De federale ministerraad keurde vandaag het samenwerkingsakkoord goed tussen de federale overheid en de Vlaamse en Franse gemeenschap rond de gereglementeerde boekenprijs voor Brussel.

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters: “Zowel in de Vlaamse als Franse gemeenschap bestaat er al een gereglementeerde boekenprijs, maar die regels waren niet van toepassing op tweetalige (NL/FR) Brusselse boekhandels. De afgelopen maanden hebben we constructief samengewerkt met Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en Franstalig minister van Cultuur Alda Greoli om tot een oplossing te komen. In tweetalige boekhandels zal voor Nederlandse boeken de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap gelden en voor Franstalige boeken die van de Franstalige Gemeenschap. Op die manier steunen we ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de creatie en de verspreiding van boeken.”

Als culturele beschermingsmaatregel voor het boek, voerde Vlaanderen vanaf 1 juli 2017 de gereglementeerde boekenprijs in en sinds 1 januari van dit jaar is er ook een gereglementeerde boekenprijs van kracht in de Franstalige Gemeenschap. Die regels zijn ook van toepassing op Nederlandstalige en Franstalige boekhandels in Brussel-Hoofdstad. Bij de voorbereiding

en implementatie van beide decreten, bleek er al snel een specifieke aanpak nodig te zijn voor wat betreft de zogenaamde bi-culturele instellingen (boekenhandelaars, uitgevers en importeurs die zowel Nederlandstalige als Franstalige werken verkopen) in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Het prijsbeleid voor die Brusselse bi-culturele instellingen behoort volgens de Raad van State namelijk nog steeds tot de bevoegdheden van de federale overheid.

Om ook voor onze hoofdstad tot een juridisch sluitende oplossing te komen, werd de voorbije maanden een intensief overleg gepleegd tussen de kabinetten van vice-eersteminister en minister van werk, economie en consumenten Kris Peeters, Vlaams minister van cultuur, jeugd, media en Brussel Sven Gatz en zijn Franstalige collega Alda Greoli, viceminister-president en minister van cultuur van de Franse gemeenschap.

Concreet legt het samenwerkingsakkoord voor de Nederlandstalige boeken dezelfde regels op als die van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap en voor de Franstalige boeken dezelfde regels als die van het decreet van de Franse Gemeenschap.

Verwacht wordt dat de boekenprijs in Brussel in het voorjaar 2019 van start gaat.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
4 mei, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

De federale ministerraad keurde vandaag het samenwerkingsakkoord goed rond de gereglementeerde boekenprijs voor Brussel

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/Boeken_NS2.jpg">