Genderneutrale functieclassificaties dragen bij tot wegwerken van loonkloof

- SCREENING VAN FUNCTIECLASSIFICATIES -

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters liet alle sectorale functieclassificaties controleren op hun genderneutraliteit en waar nodig aanpassen. Daardoor zijn momenteel bijna alle functieclassificaties genderneutraal. De screening is een van de elementen in de strijd tegen de loonkloof.

Kris Peeters: “De afgelopen jaren werden alle sectorale functieclassificaties gescreend. Niet-genderneutrale classificaties werden aangepast door de paritaire comités. Momenteel zijn bijna alle functieclassificaties daardoor genderneutraal. Aan de laatste functieclassificaties die dat nog niet zijn wordt gewerkt. Het aanpassen van functietitels kan misschien iets kleins lijken, maar het draagt bij tot een mentaliteitswijziging die nodig is om de loonkloof verder te verkleinen. Functieclassificaties met een vrouwelijke titel situeerden zich traditioneel lager in de hiërarchie, terwijl genderneutrale of mannelijke titels hoger stonden. Het maakt dus weldegelijk iets uit. Genderstereotype titels kunnen mensen bovendien ontmoedigen om te solliciteren. Een vacature voor ‘hostess’ kan mannen bijvoorbeeld afschrikken om te solliciteren, terwijl dat bij ‘onthaalmedewerker’ niet zo is. Mensen moeten op de arbeidsmarkt kansen krijgen op basis van hun competenties.”

In België bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen per werkuur gemiddeld 7,6 procent.* 48,2 procent van die loonkloof kan verklaard worden aan de hand van factoren zoals dat vrouwen vaker deeltijds werken, of verschillen in sectoren van tewerkstelling. 51,8 procent van de loonkloof is echter onverklaarbaar.

Sinds 2012 heeft ons land een loonkloofwet die probeert te strijden tegen het onverklaarbare gedeelte van de loonkloof. In deze context is het belangrijk om de sociale partners bij de problematiek te betrekken.

*Cijfers uit Rapport 2017 van Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Op sectoraal niveau voerde de loonkloofwet, om zeker te zijn van de genderneutraliteit van de functieclassificaties, een controle van deze classificaties in. Dat moet een einde maken aan ondergewaardeerde genderstereotype classificaties en op die manier bijdragen tot het kleiner worden van het onverklaarbare deel van de loonkloof.

De controle is uitgevoerd op basis van een meetinstrument dat is opgesteld in een samenwerking tussen de KU Leuven en de FOD WASO. Alle bestaande en nieuwe classificaties – 255 in totaal – werden in de loop van 2014 en 2015 gecontroleerd.

45 functieclassificaties waren niet genderneutraal en moesten worden aangepast door de paritaire comités. De paritaire comités beschikken over een termijn van 2 jaar om de nodige wijzigingen aan te brengen

Bij een nieuwe controle door de FOD werkgelegenheid, uitgevoerd op alle cao’s die op 31 december 2017 geregistreerd zijn, bleek dat bijna alle paritaire comités beschikken over een genderneutrale functieclassificatie. De nog 11 resterende dienen nu uitleg te geven waarom hun classificaties nog niet genderneutraal zijn.

Voorbeelden van functieclassificaties die werden aangepast:

 •     Secretaresse naar secretaris

 •     Typiste naar typist

 •     Telefoniste naar telefonist

 •     Kinderverzorgster naar kinderverzorger

 •     gezinshelpster naar gezinshelper

 •     Poetsvrouw/schoonmaakster naar

  onderhoudspersoneel

 •     Hostess/kassierster (PC voor onder meer de

  bioscopen) naar onthaalmedewerker

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
8 maart, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters liet alle sectorale functieclassificaties controleren op hun genderneutraliteit en waar nodig aanpassen.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/gender-neutral_NS_0.png">