Financiering zorgcentra na seksueel geweld is wel degelijk verzekerd, sluiting vermeden

De structurele financiering van de zorgcentra na seksueel geweld is verzekerd, zegt vice-eersteminister en minister van gelijke kansen Kris Peeters.

Kris Peeters: “Medewerkers van de zorgcentra na seksueel geweld kunnen gerust zijn en slachtoffers kunnen blijven rekenen op de nodige begeleiding. We hebben structurele financiering mogelijk gemaakt voor de drie bestaande centra en voor de opening van drie bijkomende centra. De zorgcentra waren begonnen als een tijdelijk proefproject dat eind dit jaar ten einde zou lopen. Wij hebben naar bijkomende middelen vrij gemaakt zodat sluiting kan vermeden worden. Gezien de bijzonder goede resultaten die ze hebben geboekt, hebben we beslist om deze centra structureel te financieren. De centra zullen hun hulpverlening kunnen blijven aanbieden en zullen door de uitbreiding bovendien nog veel meer slachtoffers van seksueel geweld kunnen begeleiden.”

Sophie Wilmes, minister van begroting: “De opvang van slachtoffers van seksueel geweld werd in ons land te lang verwaarloosd. Het proefproject heeft perfect aangetoond dat de thematiek dringend meer aandacht vereist, vooral in Brussel waar de helft van de gevallen werden geregistreerd. Nadat ik in 2017 de eerste centra heb geopend, ben ik vandaag verheugd dat ik hun structurele financiering op lange termijn kan garanderen.”

Sinds 2017 bestaan er in België drie zorgcentra na seksueel geweld, in Gent, Brussel en Luik. Het gaat om centra die verbonden zijn aan ziekenhuizen en alle diensten aanbieden voor slachtoffers van seksueel geweld.

Slachtoffers kunnen er terecht voor medisch en forensisch onderzoek, traumaverwerking, advies, en bijstand van politie en parket. Naast medisch personeel

werken de centra samen met zedeninspecteurs van de politiediensten, de referentiemagistraat seksueel geweld van het parket en met een door het parket aangestelde DNA-lab.

De centra liepen als proefproject – met een budget toegekend door de Nationale loterij – dat zou aflopen eind 2019. Op het moment dat minister Peeters de portefeuille van gelijke kansen overnam, was er nog geen financiering voorzien om de centra na die datum open te houden. Minister Peeters zette daarop zijn schouders onder het project en kon op drie maanden tijd een structurele financiering van 4,5 miljoen euro vrijmaken. Dat bedrag wordt bevestigd door minister van begroting Sophie Wilmes. Dit budget wordt aangevuld met een subsidies van de Nationale Loterij van 1,5 miljoen euro, waardoor een totaalbudget van 6 miljoen euro ter beschikking is. Dat is ruimschoots voldoende om de bestaande centra structureel te financieren en uit te breiden, én alvast 3 nieuwe centra te openen.

De zorgcentra na seksueel geweld hebben in hun eerste anderhalve levensjaar bijzonder goede resultaten geboekt. Sinds oktober 2017, vonden 1.281 slachtoffers hun weg naar de drie zorgcentra na seksueel geweld. Dat is veel meer dan verwacht. De slachtoffers appreciëren dat alle diensten – van medisch onderzoek over traumaverwerking, tot politie en parket – op één plaats samengebracht worden. Er is bovendien een grote aangiftebereidheid. Bijna 7 op de 10 slachtoffers die zich bij de centra aanmeldden, diende klacht in bij de politie. Dat cijfer ligt voor seksueel geweld normaal slechts rond de 10 procent.

Kris Peeters: “De uitbreiding tot zes zorgcentra na seksueel geweld is niet het eindpunt. Als het aan ons ligt, bouwen we de komende jaren op dit elan verder. Elk slachtoffer van seksueel geweld moet op de best mogelijke hulp en ondersteuning kunnen rekenen.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
18 maart, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

De structurele financiering van de zorgcentra na seksueel geweld is verzekerd, zegt vice-eersteminister en minister van gelijke kansen Kris Peeters.

 
" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/Snel-hulp-bieden_630_NS.jpg">