EXTRA STEUN VOOR PARAMEDISCHE BEROEPEN EN EERSTELIJNSZORG ROND CHRONISCHE PATIËNTEN

Zorgverstrekkers uit de eerste lijn die samenwerken en specifieke opvolging voorzien van chronische patiënten, krijgen binnenkort extra middelen. Hiermee kunnen ze een zorgprogramma opzetten voor patiënten met diabetes type II. Daarnaast krijgen ook paramedische beroepen zoals logopedisten, zelfstandig verpleegkundigen, vroedvrouwen en

kinesitherapeuten meer ondersteuning. Dat is vandaag, 11 januari, beslist op het Verzekeringscomité van het RIZIV in overleg met de zorgverstrekkers en ziekenfondsen. Samen zullen zij concreet uitwerken hoe de middelen, enveloppes van respectievelijk 8,75 en 10 miljoen euro, zullen besteed worden.

Datum
11 januari, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie persbericht