EVALUATIE EN BIJSTURING CONSUMENTENAKKOORD ENERGIE

Vicepremier en minister van Economie, Werk en Consumentenzaken Kris Peeters rondt volgende maand de evaluatie af van het akkoord "De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt", kortweg het consumentenakkoord.
Dit akkoord komt bovenop de wetgeving en moet consumenten beschermen tegen onder meer onrechtmatige praktijken, misleidende en ondoorzichtige informatie. In maart start de bijsturing van het consumentenakkoord. “Elementair is dat de consument prijzen correct kan

vergelijken,” zegt Kris Peeters, “Dat vereist eenvoud en transparantie. In België is het aandeel consumenten dat van energieleverancier wisselt het hoogste van Europa. Tegelijk is het marktaandeel van de duurste producenten aanzienlijk groter dan dat van de goedkoopste. Dat geeft aan dat consumenten nog veel méér kunnen besparen. Ik zal er in de evaluatie van het consumentenakkoord met name nadrukkelijk op aansturen dat een prijsbewuste keuze zoveel mogelijk wordt vergemakkelijkt en aangemoedigd.”

Datum
7 januari, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Kijk hier voor persbericht

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/energie-huis.jpg">