Europa draait om Europeanen, niet om instellingen

We moeten samen onze schouders onder het Europese project zetten. Maar Emmanuel Macron dwaalt als hij meent dat een grote ‘Conferentie voor Europa’ de praktische problemen en bezorgdheden van de Europese burger gaat oplossen.

In tijden waarin populisten opgeld maken en het holle pleidooi voor de terugkeer naar de natiestaat steeds luider klinkt, is de oproep van Macron verfrissend. Meer dan ooit is het belangrijk dat pro-Europese krachten elkaar ondersteunen. Dat is trouwens ook de reden waarom CD&V de partij van de Hongaarse Premier Orban, Fidesz, uit de EVP wil.

Maar de Franse President is zowel zwartkijker als utopist.

Zwartkijker omdat hij de huidige stand van de Europese Unie te negatief voorstelt. Natuurlijk is de kloof tussen de burger en de EU te groot. En uiteraard is het Europese project verre van af en kan het beter en efficiënter.

Maar de voorbije jaren zijn wel degelijk stappen vooruit gezet. Kijken we maar naar het sociale Europa waar Marianne Thyssen met de detacheringsrichtlijnen en de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit werk heeft gemaakt van de strijd tegen sociale dumping. Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats is nu een realiteit. Of nemen we de oprichting van de bankenunie die de kans verkleint dat de belastingbetaler zou moeten opdraaien voor een nieuwe financiële crisis.

Tegelijk is Macron met zijn voorstel voor een grote conferentie over de toekomst van de EU een utopist. Toegegeven: een ‘conferentie voor Europa’ klinkt goed. Maar in de praktijk dreigt dit soort institutionele hoogmissen vooral uit te monden in bergen papier. Die nadien dode letter blijven.

En dat terwijl de Vlaamse, Belgische, Europese burger vooral nood heeft aan concrete voorstellen. Net dat concrete missen wij in de open brief.

In plaats van een hoogdravende conferentie focussen we dus beter op concrete beleidsvoorstellen.

Op het sociale Europa waar we verder kunnen bouwen aan een eerlijke interne markt met bijvoorbeeld sociale bemiddelaars die kunnen tussenkomen bij grensoverschrijdende conflicten.
Op de uitvoering van de strategie om onze economie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Europa kan sneller ingrijpen door een Europese heffing op kerosine van vliegtuigen en CO²-uitstoot. In alle lidstaten groeit daarover een consensus en zo’n maatregel kan alleen efficiënt zijn in Europees verband. Meteen miljarden euro’s die we in extra metro’s en treinen kunnen investeren.
Of op een betere samenwerking in de aanpak van de migratieproblematiek met de versterking van onze kust- en grenswacht én gemeenschappelijke regels voor asiel. Waarom nog langer wachten om de Europese grensbewaking te versterken met 10.000 extra kust- en grenswachters? Dat toont Europese burgers meteen de toegevoegde waarde van de Unie aan. Het aantal migranten dat de EU binnenkomt is trouwens spectaculair teruggevallen omdat de buitengrenzen dankzij Europese beslissingen nu al veel intenser worden bewaakt.

Een vurig pleidooi voor het Europese project kunnen wij alleen maar toejuichen. Maar laat ons na 26 mei geen maanden verliezen met institutionele debatten. De handen aan de ploeg, in het belang van de burger en van de bedrijven. Geen woorden, maar daden. Geen conferenties, maar oplossingen.

Gepend door het Europa-team van CD&V; Kris Peeters, Cindy Franssen, Peter Van Kemseke & Ivo Belet

Als bijlage het persbericht in PDF

Pour version française voir PDF ci-joint

PDF in English

Datum
5 maart, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Press Release

PDF English version

We moeten samen onze schouders onder het Europese project zetten.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/Vlaggen-Europese-Unie.jpg">