Elektrische fietsen, speed pedelecs, monowheels en elektrische rolstoelen vrijgesteld van verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Elektrische rolstoelen, monowheels, elektrische fietsen en speed pedelecs worden vrijgesteld van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. Het gaat om voertuigen met een lage autonome snelheid. Het Parlement keurde de wet op 25 april goed.

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters: “Steeds meer mensen gebruiken elektrische fietsen en speed pedelecs als alternatief voor de auto. De vervoersmiddelen hebben het potentieel om de files te verkleinen en luchtvervuiling te doen verminderen. Omdat door hun lage snelheid het impactrisico bij ongevallen beperkt is, stellen we hen vrij van een aansprakelijkheidsverzekering. Ook andere lichte elektrische voertuigen zoals elektrische rolstoelen, monowheels en fietsen met een garageknop, worden vrijgesteld van die verzekering. De bestuurders van al deze lichte voertuigen, zullen bovendien als zwakke weggebruiker worden beschouwd. We willen met deze maatregel het gebruik van deze lichte elektrische voertuigen, verder aanmoedigen.”

Momenteel moet voor elk voertuig dat zich autonoom kan voortbewegen, in principe een aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. Dat zorgt in de praktijk voor absurde situaties. Zo moet voor elektrische rolstoelen of voor fietsen met een elektrische garageknop – een functie die helpt om met de fiets aan de hand een helling op te gaan –, dezelfde verzekering worden afgesloten als voor een auto. Ook elektrische fietsen die zich kunnen voortbewegen zonder dat de gebruiker moet bijtrappen, moeten verzekerd worden om conform te zijn met de wet.

Minister Peeters past de wetgeving aan om die situaties aan te pakken. Tegelijkertijd zet hij in op de promotie van lichte elektrische vervoersmiddelen. Alle voertuigen met een maximale autonome snelheid van 25 km/u, worden vrijgesteld van een aansprakelijkheidsverzekering. Elektrische rolstoelen, monowheels en fietsen met een boost-, launch-, garage-, walk-assist- of parkeerfunctie, zullen daardoor geen aansprakelijkheidsverzekering nodig hebben. Ook de meeste speed pedelecs genieten van de vrijstelling. Zij vallen onder de autonome snelheidslimiet van 25 km/u, ongeacht of ze met trapondersteuning hogere reële snelheden halen.

Kris Peeters: “Okra, Pasar, Landelijke Gilden en andere organisaties hebben mijn kabinet vorig jaar attent gemaakt op een aantal problemen. Het is uiteraard niet logisch dat gebruikers van elektrische fietsen omwille van de garageknop een verzekering zouden moeten afsluiten. We hebben toen de hele aansprakelijkheidswetgeving voor voertuigen onder de loep genomen. Met de vrijstellingen die we nu invoeren pakken we absurde situaties aan en stimuleren we het gebruik van lichte elektrische vervoersmiddelen.”

Ongevallen

Wie slachtoffer is van een ongeval met een licht elektrisch voertuig, zal in de toekomst beroep kunnen doen op de familiale verzekering van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. In het uitzonderlijke geval dat de aansprakelijke bestuurder niet gedekt is door een familiale verzekering, zal het slachtoffer zijn aanvraag voor een schadevergoeding rechtstreeks tot het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kunnen richten.

De bestuurders van de lichte elektrische voertuigen zullen zelf worden beschouwd als zwakke weggebruiker. Dat betekent dat ze bij een ongeval met een zwaarder motorvoertuig, automatisch alle lichamelijke en kledijschade vergoed krijgen.

Bromfietsen klasse A

Bromfietsen van klasse A worden wél aan de verzekeringsplicht onderwerpen. Ondanks hun beperkte snelheid, is de impact bij ongevallen groter als gevolg van hun grotere gewicht.

Manipulatie naar een hogere autonome snelheid

Indien een bestuurder van een elektrische fiets echter door manipulatie een hogere autonome snelheid (mechanisch en dus niet door spierkracht) haalt, dan zijn zij wel degelijk verzekeringsplichtig. Bovendien begeven zij zich op de openbare weg met een rijtuig dat niet conform is.

De bestuurders kunnen strafrechtelijk vervolgd worden en ingeval van een ongeval waar zij een fout begaan zullen zij ook alle schade (die zeer hoog kan oplopen) zelf moeten betalen.

Bestuurders van opgedreven elektrische fietsten moeten zich bewust zijn van de grote risico’s waaraan zij zich blootstellen.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
29 april, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Elektrische rolstoelen, monowheels, elektrische fietsen en speed pedelecs worden vrijgesteld van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/STROMER.jpg">