"Duidelijke reglementering voor bestelbon bij verkoop auto's, zo kan o.a. prijs niet meer herzien worden

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters geeft duidelijke reglementering voor de bestelbon en de algemene verkoopvoorwaarden voor de verkoop van auto’s. De ministerraad keurde vrijdag ll het KB daarvoor goed.

Kris Peeters: “Voor een grote aankoop zoals die van een auto is het nog zo belangrijk dat consumenten de bestelbon en de algemene voorwaarden goed lezen. Door die documenten te vereenvoudigen en door te focussen op die informatie die voor de consument het meest van belang is, helpen we de consument. De duur van de wettelijke garantie en de uiterste leveringsdatum zullen duidelijk op de bestelbon moeten worden vermeld, net zoals het herroepingsrecht bij een verkoop op afstand of buiten verkoopruimten (zoals autosalon). Specifiek voor de verkoop van tweedehandswagens voeren we een checklist in die de consument duidelijkheid geeft over de staat van het voertuig. Dat moet het in de toekomst onmogelijk maken voor verkopers om hun garantieverplichtingen te ontlopen.”

Minister Peeters geeft een duidelijke reglementering voor de bestelbon en de algemene verkoopvoorwaarden bij de verkoop van auto’s.

Het wordt niet meer mogelijk om de prijs van de bestelbon te herzien. Tot nog toe kon de verkoper de prijs herzien indien de leveringstermijn meer dan vier maanden bedroeg. Het kon bijvoorbeeld dat de verkoper een hogere prijs vroeg, omdat de fabrikant bij de levering enkele maanden later de catalogusprijs had verhoogd. Weliswaar had de consument in dat geval het recht om het contract te ontbinden. De prijs op de bestelbon is bindend.

Informatie die voor de consument cruciaal is moet nadrukkelijk op de bestelbon worden vermeld. Het gaat dan bijvoorbeeld over de garantietermijn, de uiterste leveringsdatum en het herroepingsrecht bij een aankoop buiten verkoopruimte (zoals een aankoop op het Autosalon). Tot nog toe volstond het dat de wettelijke regels daarrond waren opgenomen in de algemene voorwaarden (zie infra voor wettelijke regels).

Tevens worden overbodige regels geschrapt. Zo moeten momenteel nog de BTW en eventuele andere taksen verplicht vermeld worden op de bestelbon. Voortaan zal enkel de totaalprijs vermeld moeten worden. Het is tenslotte die prijs die voor de consument van belang is.

De nieuwe regels treden in werking in het laatste kwartaal van 2019 (6 maanden na publicatie in het Staatsblad).

Tweedehandswagens

Ook voor de verkoop van tweedehandswagens door professionals zullen dezelfde regels gelden voor de bestelbon en de verkoopsvoorwaarden. Tot nog toe waren die regels voor tweedehandswagens veel soepeler.

Bij de verkoop van een tweedehandswagen zal bovendien een uitgebreide checklist worden toegevoegd aan de bestelbon (zie infra). Dat geeft een gedetailleerd beeld geeft van eventuele bestaande gebreken van het voertuig. De koper en verkoper kunnen bij de checklist ook aangeven of de bestaande gebreken hersteld moeten worden voor de verkoop. Op die manier kan de consument niet voor onaangename verrassingen komen te staan wat garantie betreft.

Vorig jaar stelde de Economische Inspectie nog een groot aantal inbreuken vast tegen de garantiewetgeving. De Inspectie stelde vast dat auto’s “in de staat waarin ze zich bevinden” werden verkocht, zonder enige verduidelijking over mankementen. In andere gevallen erkenden verkopers hun garantieverplichting slechts voor een beperkt aantal onderdelen of aanvaarden ze de wettelijke garantietermijn niet.

De checklist vormt daar een oplossing voor. Ze wordt nu al gebruikt door een aantal handelaars. Met het nieuwe KB wordt het gebruik van de checklist voor alle professionele verkopers van tweedehandswagens verplicht. In 2017 werden in België 661.146 tweedehandswagens ingeschreven.

Kris Peeters: “De regels op vlak van garantie zijn duidelijk en kunnen niet zomaar ingeperkt worden door een handelaar. Zeker bij de verkoop van tweedehandswagens is er een probleem. In overleg met Traxio komt er een checklist die door alle professionele verkopers van tweedehandsvoertuigen zal moeten worden gebruikt. Voor elk onderdeel van het voertuig wordt aangegeven of het onderdeel in orde is, sporen van slijtage vertoont, of te herstellen is. De consument zal daardoor veel duidelijker dan vandaag weten welke garantie hij kan verwachten. Als aangegeven is dat een onderdeel in orde is, kan de consument zich beroepen op zijn wettelijke garantie van één jaar.”

Overleg

Het KB is tot stand gekomen in nauw overleg met de beroepsfederaties Traxio en Febiac. Er werden ook adviezen gevraagd aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO en de Bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige Bedingen.
.

Het KB wordt juist nu geactualiseerd om juridische onzekerheid voor consumenten en ondernemingen weg te nemen. Een aantal bepalingen van het bestaande KB waren namelijk niet langer in overeenstemming met recenter gewijzigde Europese wetgeving. Een update drong zich dus aan.

Wettelijke regels

CONSUMENTENKREDIET

Iemand die een consumentenkrediet aangaat, beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen. Wanneer samen met het consumentenkrediet nevendiensten werden geleverd (bv. een verzekeringsovereenkomst), dan betekent de herroeping van het consumentenkrediet automatisch ook de herroeping van de nevendienst. Mocht een voertuig al zijn geleverd voor het verstrijken van die herroepingstermijn, dan moet de consument die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, het voertuig onmiddellijk teruggeven.

De consument moet uitgebreide informatie verkrijgen en de kredietgever heeft een raadgevingsverplichting. De kredietgever moet hem ook het krediet voorstellen dat het best aansluit bij het doel van het krediet en bij de financiële situatie van de consument.

LEVERINGSTERMIJN

Het principe is nu dat de levering binnen de 30 dagen gebeurt, maar partijen kunnen een andere termijn (korter of langer) overeenkomen. Indien de afgesproken leveringsdatum essentieel is voor de consument (bv. omdat de consument die wagen onmiddellijk nodig heeft voor zijn werk), kan de consument de overeenkomst beëindigen als het voertuig dan niet binnen deze termijn wordt geleverd.

HERROEPINGSRECHT

Wanneer een consument een voertuig koopt via een buiten de onderneming gesloten overeenkomst (bv. bij hem thuis) of op afstand, dan beschikt hij gedurende 14 dagen na levering over een herroepingsrecht. Wanneer de handelaar nalaat de consument bij de verkoop in kennis te stellen van dit herroepingsrecht, wordt de herroepingstermijn met één jaar verlengd (of tot 14 dagen nadat de handelaar deze informatie alsnog aan de consument heeft meegedeeld).

De consument kan dus terugkomen op zijn aankoopbeslissing en moet dit niet motiveren aan de handelaar. De handelaar moet hem de bedragen die hij heeft betaald terugbetalen. Er kan hem mogelijks wel een kost worden aangerekend voor het gebruik dat hij ondertussen heeft gemaakt van het voertuig.

GARANTIE

De consument heeft recht op 2 jaar garantie voor een nieuwe auto. Bij tweedehandswagens kan die termijn worden teruggebracht tot minimaal 1 jaar.

Bijlage: beschrijving van het tweedehands autovoertuig dat door de onderneming wordt verkocht Zie PDF hiernaast

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
18 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters geeft duidelijke reglementering voor de bestelbon en de algemene verkoopvoorwaarden voor de verkoop van auto’s.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/engagement-neuf.jpg">