DOORBRAAK E-COMMERCE IN HANDEL EN DISTRIBUTIE

Kris Peeters: “Nachtarbeid betekent meer jobs in boomende e-commerce”
De sociale partners sloten vandaag een sectoraal kaderakkoord af dat nachtarbeid voor e-commerce mogelijk maakt in ondernemingen uit de handels- en distributiesector. Alle ondertekenende partijen engageren zich om op basis van de vandaag vastgelegde principes op het niveau van ondernemingen overeenkomsten af te sluiten die de ontwikkeling van e-commerce activiteiten mogelijk maken en jobs te creëren. “Dit akkoord is een belangrijke stap,” zegt Vicepremier en Minister van Economie,

Werk en Consumentenzaken Kris Peeters, “De keuze voor de weg van het sociaal overleg loont. Alle sociale partners hebben dit akkoord ondertekend. Er is nu een stabiele en duurzame oplossing voor e-commerce. Elke onderneming kan nu op maat invulling geven aan deze kader-cao. Heel belangrijk is dat er door dit akkoord in de sectoren handel en distributie op korte termijn behoorlijk wat volwaardige jobs bijkomen.  Die sectoren stellen nu al, met uitzondering zelfs van de zelfstandige kleinhandel, 250.000 mensen tewerk.” 

Datum
22 december, 2015
Bron
RADIO 1

Interview