CD&V ANTWERPEN WIL GEMEENSCHAPPELIJKE RAADSCOMMISSIE FIETSVEILIGHEID

FIETSVEILIGHEID MOET TEGENSTELLING MEERDERHEID EN OPPOSITIE OVERSTIJGEN

Het dramatisch dodelijk fietsongeval in Hoboken, het 3de in 3 weken in Antwerpen, moet leiden tot een krachtig actieplan dat meerderheid en oppositie overstijgt. Antwerps CD&V lijsttrekker Kris Peeters pleit daarom voor de oprichting van een gemeenschappelijke raadscommissie fietsveiligheid, zoals eerder al gebeurde met de overkapping van de ring.

Kris Peeters: “Dit soort drama’s, waarbij mensen hun geliefde verliezen, mogen niet gepolitiseerd worden. Laat ons daarom de verschillen tussen meerderheid en oppositie overstijgen. We moeten gezamenlijk aan de slag gaan om het aantal fietsdoden tot nul te herleiden in onze Stad. CD&V pleit daarom voor een commissie fietsveiligheid per district en een gemeenschappelijke raadscommissie waarbij leden van de districtsraden en gemeenteraad samenwerken.

In deze raadscommissie kunnen de leden, bijgestaan door experten verkeersveiligheid, gezamenlijk een actieplan opstellen dat op zeer korte termijn moet worden omgezet in concrete realisaties. Daarbij kunnen projecten aan bod komen die het stadsbestuur reeds in de planning voorop stelde, zoals proefprojecten met lichttellers, projecten met ‘vierkant groen’ waarbij fietsers en voetgangers tegelijk groen krijgen en meer rateltikkers voor slechtzienden  . Maar even goed kunnen voorstellen van de oppositie omtrent meer conflictvrije kruispunten samen met experten verder worden onderzocht.

Het terugdringen van het aantal fietsdoden laat geen de politieke tegenstellingen toe. Fietsveiligheid is een doelstelling die iedereen die het beste met Antwerpen voor heeft, deelt. Het is een van de elementen die ertoe kunnen leiden dat de doelstelling van de Stad gerealiseerd wordt, om 3 op de 10 auto’s uit het verkeer in de Stad halen.

Kris Peeters: “Wanneer meerderheid en oppositie de handen in elkaar slaan en ondersteund door experten een aantal voorstellen onderzoeken, dan kan de fietsveiligheid sterk verbeteren. Daarbij moeten we tegelijk beseffen dat het volledig conflictvrij maken van kruispunten niet in alle gevallen haalbaar is. Van de 87 niet-conflictvrije kruispunten onder de bevoegdheid van de Stad en de districten, zijn er een aantal waarbij de breedte van de straat niet toelaat dat er aparte infrastructuur wordt voorzien voor fietsers. Bovendien zou dit het probleem op sommige plaatsen alleen maar verschuiven, met sluipverkeer in woonkernen tot gevolg. Hier kunnen wel tijdelijke, snelle maatregelen worden genomen, in afwachting van structurele oplossingen die worden onderzocht samen met verkeersdeskundigen. Zo kan er bijvoorbeeld snel werk worden gemaakt van een voorsorteerstrook voor fietsers, zodat fietsers voor de auto’s kunnen gaan staan op een kruispunt. Voor deze problemen kan er dan in alle sereniteit naar innovatieve oplossingen worden gezocht, ondersteund door de wetenschappelijke kennis van deskundigen.”

Ook Jan Braeckmans, CD&V-districtsraadslid uit Antwerpen, stelde op de districtsraad van maandag laatstleden voor om een gemeenschappelijke raadscommissie fietsveiligheid op te richten.

in bijlage het persbericht in PDF

Datum
18 oktober, 2017
Bron
CD&V ANTWERPEN
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

FIETSVEILIGHEID MOET TEGENSTELLING MEERDERHEID EN OPPOSITIE OVERSTIJGEN

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/Fietsongeluk2-NS.png">