Boekenprijs binnenkort ook in Brussel van kracht

De ministers Kris Peeters, Sven Gatz en Alda Greoli bereikten een politiek akkoord over de toepassing van de gereglementeerde boekenprijs voor de tweetalige boekhandels in Brussel. Deze toepassing van een gereglementeerde boekenprijs behoort tot de zogenaamde ‘residuaire’ bevoegdheden van de federale overheid. Een samenwerkingsovereenkomst tussen die drie ministers was daarom noodzakelijk.

Als culturele beschermingsmaatregel voor het boek, voerde Vlaanderen vanaf 1 juli 2017 de gereglementeerde boekenprijs en sinds 1 januari van dit jaar is er ook een gereglementeerde boekenprijs van kracht in de Franstalige Gemeenschap. Die regels zijn ook van toepassing op Nederlandstalige en Franstalige boekhandels in Brussel-Hoofdstad. Bij de voorbereiding en implementatie van beide decreten, bleek er al snel een specifieke aanpak nodig te zijn voor wat betreft de zogenaamde bi-culturele instellingen (boekenhandelaars, uitgevers en importeurs die zowel Nederlandstalige als Franstalige werken verkopen) in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Het prijsbeleid voor die Brusselse bi-culturele instellingen behoort volgens de Raad van State namelijk nog steeds tot de bevoegdheden van de federale overheid.

Om ook voor onze hoofdstad tot een juridisch sluitende oplossing te komen, werd de voorbije maanden een intensief overleg opgestart om tot een samenwerkingsakkoord te komen tussen de drie bevoegde kabinetten. Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten; Vlaams minister van cultuur, jeugd, media en Brussel Sven Gatz én zijn Franstalige collega Alda Greoli, viceminister-president en minister van cultuur van de Franse gemeenschap bereikten daar nu een politiek akkoord over.

Kris Peeters: “We zullen de komende maanden samen met de gemeenschappen een samenwerkingsakkoord uitwerken dat gereglementeerde boekenprijzen vastlegt voor tweetalige (NL/FR) Brusselse boekhandels. Die regels zullen aansluiten bij de bestaande regelgeving van de gemeenschappen. Op die manier vermijden we dat er binnen één gewest uiteenlopende regels bestaan voor boekhandels die

uiteindelijk een zeer gelijkaardig product verkopen.”

Concreet komt dit samenwerkingsakkoord er op neer dat voor tweetalige boekhandels in Brussel-Hoofdstad voor de Nederlandstalige boeken de Vlaamse regeling zal gelden, en dat voor de Franstalige boeken het decreet van de Franse gemeenschap van toepassing zal zijn.

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz is alvast verheugd dat dit akkoord er komt. “Met dit akkoord bewijzen we dat er mits enig gezond verstand en bereidwilligheid van alle partners, er in België kan worden samengewerkt tussen alle beleidsniveaus. Als minister van Brussel apprecieer ik daarbij ten zeerste de constructieve houding van Kris Peeters en mijn Franstalige ambtsgenoot Alda Greoli. Op die manier kunnen we op het hele Belgische grondgebied hét boek als cultureel product de nodige impulsen geven.”

Franstalig minister van Cultuur Alda Greoli: “Ik ben blij dat zowel ik als mijn collega’s Kris Peeters en Sven Gatz de bereidwilligheid delen om zo snel mogelijk dit voor Brussel noodzakelijk samenwerkingsakkoord te realiseren. Deze eerste stap, geconcretiseerd met deze tekst van het samenwerkingsakkoord, zal toestaan dat er nog meer noodzakelijke stappen zullen worden gezet om dit jaar nog te komen tot de volledige toepassing van de unieke boekprijs. Ik ben verheugd dat dit akkoord bereikt wordt net voor de aanvang van de Boekenbeurs van Brussel. Het boekenfestijn kan dus helemaal beginnen voor zowel de lezers, de auteurs, de uitgevers als de boekenhandelaars van over heel het land.”

Nu er politieke consensus over de uitwerking van het samenwerkingsakkoord tussen de federale, Vlaamse en Franstalige ministers bestaat, kan de definitieve tekst van het akkoord in de komende maanden samen met de materiële wet (federaal) en instemmingsdecreten (Vlaamse en Franstalige gemeenschap) die uitvoering moeten geven aan het akkoord, aan de respectievelijke regeringen en parlementen worden voorgelegd.

Verwacht wordt dat de boekenprijs in Brussel begin 2019 van start gaat.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
20 februari, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

De ministers Kris Peeters, Sven Gatz en Alda Greoli bereikten een politiek akkoord over de toepassing van de gereglementeerde boekenprijs voor de tweetalige boekhandels in Brussel.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/cropped-book-love-pic1.jpg">