Beweging en gezonde voeding ook belangrijk voor personen met een handicap

KRIS PEETERS BEZOEKT SPECIAL OLYMPICS HEALTHY COMMUNITY PROJECT

Vice-eersteminister en minister van personen met een handicap, bracht vandaag een bezoek aan de bewoners van Ter Heide in Genk. Het centrum organiseerde er samen met Special Olympics een event rond sport en gezonde voeding.

Kris Peeters: “De interesse voor een gezondere manier van leven is de laatste jaren sterk toegenomen. Enorm veel mensen hebben de afgelopen jaren hun loopschoenen aangetrokken, doen mee aan Tournée Minérale, of proberen gezonder te eten. Ook bij mensen met een handicap bestaat daar veel enthousiasme voor. Special Olympics combineert beweging met gezonde voeding. Dat laatste is niet altijd evident voor mensen met kauw- of slikproblemen.”

Met het event ‘Eten is een feest’, willen Special Olympics en Ter Heide gezonde voeding promoten. Daarbij wordt aandacht besteed aan het toegankelijk en aantrekkelijk maken van het gezonde eten, ook voor zij die door kauw- of slikproblemen anders enkel gemixte maaltijden kunnen eten.

Samen met de bewoners stak minister Peeters de olympische vlam aan en tijdens zijn slottoespraak sprak hij zijn waardering uit voor het initiatief en benadrukte dat het evenement mensen samenbrengt en inspireert.

Minister Peeters is sinds twee maanden bevoegd voor personen met een handicap en nam in die tijd verschillende initiatieven:

 •     Hij lanceerde een actieplan om de

  werking van DG Handicap te verbeteren.

  Het moet er de komende maanden voor zorgen dat

  de telefonische bereikbaarheid grondig verbetert

  en dat de behandelingstermijn van dossiers verder

  verminderd wordt.

 •     Hij deblokkeerde middelen voor de

  aanwerving van extra medewerkers bij de DG

  Handicap. 38 tijdelijke medewerkers krijgen

  een vast contract en daar bovenop worden 28 nieuwe

  medewerkers aangeworven. Tegen mei 2019 moeten

  alle aanwervingen afgerond zijn. Zij zullen

  hoofdzakelijk worden ingezet voor het verbeteren

  van de telefonische bereikbaarheid van de dienst.

  Verder werd ook de voorbereiding van een nieuw

  IT- systeem opgestart..

 •    Samen met collega-ministers van justitie

  Koen Geens en van binnenlandse zaken Pieter

  De Crem werkt minister Peeters aan een

  betere toegang van de stembusgang voor

  personen met een handicap .

Bij de verkiezingen van oktober 2018 liet de toegankelijkheid van sommige stemlokalen in bepaalde gevallen nog te wensen over. Ook konden mensen
met een handicap niet altijd kiezen wie hen begeleidde in het stemhokje. Een laatste probleem dat zich voordeed, was dat een aantal mensen van wie de
verlengde minderjarigheid recent ten einde liep wegens de overgang naar het nieuwe statuut van “rechtelijke bescherming”, geen oproepingsbrief kreeg.

Als bijlage het persbericht in PDF

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
7 februari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters  bracht vandaag een bezoek aan de bewoners van Ter Heide in Genk. (personen met een handicap)

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/sob.jpg">