Bestaande premies in zorgsector worden geïntegreerd in nieuw loonmodel

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters en minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block.

Het KB doet de premies voor bijzondere beroepstitel en bijzondere beroepsbekwaamheid uitdoven omdat ze geïntegreerd worden in het nieuwe loonmodel voor de zorgsector dat de sociale partners uitwerkten.

Kris Peeters: “De werknemers- en werkgeversorganisaties hebben in oktober vorig jaar een duurzaam akkoord gesloten voor de federale private zorgsector. Het garandeert dat er de komende jaren voldoende jobs bijkomen en dat die jobs kwaliteitsvol zijn. Dat is van cruciaal belang want de sector heeft een groot maatschappelijk en menselijk belang. Vanaf mei wordt het nieuwe loonmodel ingevoerd dat in het akkoord wordt voorzien. Daarvoor treffen we nu de nodige voorbereidingen.”

Op 25 oktober 2017 werd een sociaal akkoord ondertekend voor de private zorgsector door de minister van werk, de minister van sociale zaken en volksgezondheid, en door de sociale partners. Het akkoord voorziet onder meer de progressieve inwerkingtreding van een nieuwe sectorale functieclassificatie en van een nieuw loonmodel voor de federale verzorgingsinstellingen. In dat loonmodel worden competenties centraal geplaatst en wordt de anciënniteit beter uitgespreid over de loop van een carrière. Het voorziet verder een bijdrage van de overheid aan een tweede pensioenpijler en een verbetering van de arbeidsomstandigheden en van de combinatie van werk en privé. De overheid maakt de komende jaren 15 miljoen extra vrij voor het akkoord.

Het nieuwe loonmodel voor de federale zorginstellingen wordt gefaseerde ingevoerd vanaf 1 mei 2018. De premies voor de erkenning van titels en bijzondere beroepsbekwaamheden (BBT en BBK), worden geïntegreerd in de nieuwe loonschalen. Daarom dooft het huidige systeem van premies voor BBT en BBK uit. Wie al een premie voor BBT en BBK ontvangt en niet in het nieuwe loonmodel stapt, behoudt de premies.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
23 maart, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

De ministerraad keurt een ontwerp goed van minister van werk Kris Peeters en minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/nursing_NS.jpg">