België bouwt mee aan ontwikkeling van Europese batterijtechnologie

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters nam vandaag deel aan een vergadering van de EU Battery Alliance. Die samenwerking van een aantal lidstaten streeft naar de ontwikkeling van een eigen Europese batterijtechnologie. Andere deelnemers aan de vergadering waren vicevoorzitter van de Europese Commissie Maros Sefcovic, commissaris voor concurrentie Magrethe Vestager, ministers uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden, en Polen en vertegenwoordigers van de Europese Investeringsbank.

Kris Peeters: “Voor de overgang naar een koolstofarme economie, zijn batterijen van cruciaal belang. We zien nu al met de opkomst van elektrische auto’s en fietsen, dat de vraag naar batterijen sterk stijgt. België en Europa mogen de boot van deze waardevolle economische en maatschappelijke sector niet missen. We moeten eigen technologieën ontwikkelen voor vernieuwende en milieuvriendelijke batterijen. Op Europees niveau nemen we daarom deel aan de EU Battery Alliance. Verschillende Belgische bedrijven hebben al hun interesse laten blijken om deel te nemen aan de productie van een eigen Europese batterijtechnologie. Die deelname zal positieve gevolgen hebben voor onze economie en tewerkstelling.”

De EU Battery Alliance streeft naar het ontwikkelen van een eigen Europese batterijtechnologie. Batterijen spelen een cruciale rol in de afbouw van fossiele brandstoffen en de overschakeling op groene energie. Elektrische wagens en fietsen maken gebruik van batterijen, maar ook bij het verzekeren van constante capaciteit op het distributienet spelen batterijen een belangrijke rol.

De Europese markt voor batterijen kan een waarde hebben van jaarlijks 250 miljard euro vanaf 2025. Op dit moment is Europa slechts goed voor 3 procent van de wereldwijde productie van batterijcellen. Aziatische landen hebben daartegenover een marktaandeel van 85 procent. De EU Battery Alliance wil de concurrentie aangaan met Chinese en Aziatische spelers.

Minister van economie Kris Peeters lanceerde in maart, samen met de gewesten, een oproep tot indiening van blijken van belangstelling (OIB) naar Belgische ondernemingen. Ondernemingen die beschikken over de nodige knowhow, konden hun interesse laten blijken om deel te nemen aan het Europese project. Acht bedrijven en het onderzoeksinstituut IMEC reageerden op de oproep, waaronder Umicore en Solvay. Volgens sommige bronnen is de deelname van die bedrijven onontbeerlijk voor het slagen van het project.

Op 10 mei is een nieuwe vergadering gepland waar alle geïnteresseerde bedrijven de kans krijgen om contacten met elkaar te leggen en waar meer uitleg zal worden gegeven over het verdere proces..

Staatssteun

Door de samenwerking met verschillende lidstaten, maakt het project een goede kans om door de Europese Commissie als project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) te worden beschouwd. Daardoor gelden soepelere regels rond staatssteun door nationale overheden.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
30 april, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters nam vandaag deel aan een vergadering van de EU Battery Alliance.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/4a96e4b6ac_lithium-ion-battery-car-energy-density.jpg">