Bel-me-niet-meer-lijst groeide aan met meer dan 200.000 nummers in 2017

Vorig jaar werden meer dan 200.000 Belgische nummers toegevoegd aan de bel-me-niet-meer-lijst. Via de lijst kunnen consumenten en bedrijven aangeven dat ze niet willen gebeld worden voor reclame.

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters: “We zien een sterke toename van het aantal mensen die niet willen opgebeld worden voor reclame. Telefonische marketing wordt vaak als opdringerig beschouwd. De bel-me-niet-meer-lijst biedt consumenten en bedrijven de kans om duidelijk aan te geven dat ze niet wensen opgebeld te worden voor commerciële doeleinden. De meeste bedrijven gaan zeer correct om met lijst en schrappen de nummers uit hun databanken. Bedrijven die dat niet doen, worden aangepakt.”

De centrale bel-me-niet-meer-lijst werd in juni 2015 in het leven geroepen. Alle ondernemingen die via telefoon reclame maken of klanten ronselen via telefoon zijn bij wet verplicht om de nummers op de lijst over te slaan.

In 2017 kamen er 204.982 nieuwe nummers op de lijst (94.400 vaste nummers en 110.582 gsm-nummers). In totaal telt de bel-me-niet-meer-lijst 1.262.130 Belgische telefoonnummers.

De Economische Inspectie sloot in 2017 met 12 bedrijven die de lijst niet respecteerden een minnelijke schikking af. Het gemiddelde bedrag hiervan bedroeg 1.979 euro.

Sensibilisering

Het niet naleven van de lijst gebeurt niet altijd met kwade wil. Sommige kmo’s en zelfstandigen voeren zelf eigen telemarketingcampagnes en bij hen is de lijst niet goed bekend. De vzw DNCM (Do Not Call Me), die de lijst beheert, organiseert daarom informatiecampagnes voor deze ondernemingen. Binnenkort wordt een nieuwe campagne gelanceerd. Minister Peeters juicht die aanpak toe: “Het is belangrijk dat ook bedrijven die slechts occasioneel aan telemarketing doen, worden geïnformeerd over het bestaan van de lijst.”

Persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
11 april, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Vorig jaar werden meer dan 200.000 Belgische nummers toegevoegd aan de bel-me-niet-meer-lijst.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/siemens_NS.jpg">