Bedrijven moeten voorzorgen nemen voor een mogelijke harde Brexit

KRIS PEETERS EXTRA ALERT OVER BREXIT-ONDERHANDELINGEN

Belgische taskforce in september klaar met nieuwe tools op maat van bedrijven

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters heeft vandaag een ontmoeting gehad met Michel Barnier, Hoofdonderhandelaar van de EU voor de Brexit. Samen met de leden van de Brexit High Level Group gaf minister Peeters aan dat het Chequers communiqué en de White Paper van de Britse regering een voorzichtige stap in de goede richting zijn, maar hij benadrukte tegelijk dat er nog obstakels op de weg liggen en we ons dus moeten blijven voorbereiden op alle mogelijk scenario’s.

Kris Peeters: “We moeten blijven werken aan een alomvattend akkoord met het Verenigd Koninkrijk dat onze samenwerking na de Brexit organiseert. Tegelijkertijd moeten we ook voorbereid zijn op een scenario waarin dat niet lukt. De potentiële gevolgen van de Brexit voor onze economie zijn groot. Bedrijven moeten dan ook hun voorzorgen nemen voor een mogelijke harde Brexit. Ik heb de FOD Economie de opdracht gegeven om hen daar in bij te staan. Vanaf september zullen bedrijven onder andere een impactscan op maat kunnen krijgen van de gevolgen die de Brexit op hun bedrijfsvoering kan hebben.”

Overleg met Michel Barnier

Minister Peeters en de leden van de Brexit High Level Group bespraken vandaag met hoofdonderhandelaar Michel Barnier de stand van zaken van de Brexit-onderhandelingen en de verwachtingen van ons land. Ons land blijft streven naar een nauwe economische samenwerking met Groot-Brittannië na de Brexit. De Britse White Paper van vorige week is een voorzichtige stap in de goede richting, al blijven er nog veel openstaande vragen.

Tijdens het onderhoud wees minister Peeters op de noodzaak om na de Brexit een gelijk speelveld te garanderen voor Europese en Britse bedrijven. Voor strikt gereguleerde Europese sectoren zoals de chemie en farma is het van belang dat ook hun Britse tegenhangers zich aan dezelfde regels houden. Voor die sectoren zou de EU kunnen blijven optreden als rule maker, terwijl het VK een rule taker wordt. Ook Britse bedrijven erkennen het nut daarvan. Het VK zou dan ook een verregaande observatorstatus kunnen krijgen binnen het Europese Geneesmiddelenagentschap en het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

Daarnaast wil Minister Peeters dat België in de komende onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader van de EU meer middelen vraagt om de gevolgen van Brexit op te vangen, in het bijzonder voor KMO’s. Dit kan door het versoepelen van de voorwaarden voor het Globaliseringsfonds. Verder zouden binnen de regionale steunkaarten en het Cohesiebeleid middelen kunnen worden voorzien voor regio’s die het meeste lijden onder de gevolgen van de Brexit.

Hoofdonderhandelaar Michel Barnier lichtte de positie van de Europese Commissie toe en gaf meer duiding bij de komende onderhandelingsrondes. Hij nam met belangstelling kennis van de aandachtspunten van het Belgische bedrijfsleven en gaf aan hier rekening mee te zullen houden in de onderhandelingen over de toekomstige relatie.

Taskforce ‘Brexit preparedness’

Hoewel er al vooruitgang geboekt werd, is het duidelijk dat we nog ver van een finaal en alomvattend Brexit akkoord zijn. Succes is niet gegarandeerd. Het is dan ook noodzakelijk om ons te blijven voorbereiden op alle mogelijke scenario’s, inclusief een ‘no deal scenario.’

Ministers Peeters gaf de FOD Economie daarom de opdracht om onze bedrijven te helpen in die voorbereiding. Er werd een taskforce opgericht die voorgezeten wordt door de FOD Economie en de activiteiten van alle betrokken federale en regionale Departementen inzake ‘Brexit preparedness’ coördineert.

In september zal de taskforce een aantal tools klaar hebben die bedrijven de mogelijkheid geven om zich terdege voor te bereiden op de gevolgen van de Brexit:

  •     Impactscan: bedrijven zullen online een vragenlijst kunnen invullen. Op basis daarvan krijgen ze een inschatting op maat van de impact die de Brexit op hun bedrijf zal hebben.

  •     Er komt binnenkort een centrale website bij de FOD waar bedrijven makkelijk alle relevante informatie kunnen terugvinden.

    •     De FOD zal een communicatiecampagne ontwikkelen om de webpagina over de Brexit te promoten bij gemeenten, beroepsfederaties  en KMO'S en onder meer een communicatie kit gratis ter beschikking stellen.

    Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
18 juli, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters extra alert over Brexit-onderhandelingen

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/brexit.jpg">