BANKSWITCHING

Nieuw rekeningnummer wordt automatisch doorgegeven aan leveranciers en werkgever bij overstap naar andere bank

Wie overstapt naar een andere bank zal vanaf 1 februari 2018 lopende betalingen en domicilieringen kunnen overdragen naar zijn nieuwe bankrekening. Via de dienst Bankswitching worden dienstenleveranciers op de hoogte gebracht van het nieuwe rekeningnummer. Ook regelmatige betalers worden ingelicht.

Kris Peeters: “Banken werkten al samen om het overstappen van hun klanten van een bank naar een andere vlot te laten verlopen. Domicilieringen moesten in het verleden echter telkens opnieuw worden geregeld. Ook moest de klant zelf terugkerende betalers op de hoogte brengen van het nieuwe rekeningnummer. Dat alles wordt vanaf 1 februari 2018 geautomatiseerd. Het overstappen van een bank naar een andere zal daardoor vlotter verlopen.””

Bij een overstap naar een andere bank, worden schuldeisers en regelmatige betalers vanaf 1 februari 2018 automatisch op de hoogte gebracht van het nieuwe rekeningnummer. Dat zorgt ervoor dat een domiciliering voor bijvoorbeeld energie niet langer opnieuw zal moeten worden geregeld. Ook de werkgever zal het rekeningnummer automatisch ontvangen, zodat hij het loon op het nieuwe rekeningnummer kan storten.

Bankswicthing

De meldingen van het nieuwe rekeningnummer gebeuren via de interbancaire dienst Bankswitching. De dienst heeft betrekking op doorlopende overschrijvingen, overschrijvingen met memodatum, domiciliëringen en terugkerende inkomende

overschrijvingen. Via een formulier zal de klant kunnen aangeven voor welke betalingsopdrachten hij zijn nieuwe rekeningnummer wil doorgeven.

Bankswitching geeft het nieuwe rekeningnummer door aan schuldeisers waarvoor een domiciliering bestaat en aan terugkerende betalers. Schuldeisers en terugkerende betalers kunnen zich op voorhand aanmelden bij Bankswitching als ze de meldingen digitaal willen ontvangen. Zo niet krijgen ze de meldingen per brief.

De meldingen bevatten het nieuwe rekeningnummer en de overstapdatum. Vanaf die overstapdatum moeten schuldeisers en terugkerende betalers gebruik maken van het nieuwe rekeningnummer.

De kosten voor de uitbating van Bankswitching daarvan worden gedragen door de banken zelf. Voor de klant is er aan de dienst geen kost verbonden.

Online tariefsimulator

Bankswitching is een verplichting die voorkomt uit de omzetting van de Europese richtlijn 2014/92/EU. De richtlijn werd omgezet in een wetsontwerp dat vandaag werd goedgekeurd door de ministerraad. Naast regels rond de overstap naar een andere betaalrekening bevat de richtlijn ook regels rond de vergelijkbaarheid van vergoedingen voor betaalrekeningen en de toegang tot basisbankdiensten. De Belgische wetgeving op die laatste vlakken is al uitgebreid, waardoor er weinig aanpassingen nodig zijn.

In lijn met de Europese richtlijn zal een online tariefsimulator worden ontwikkeld voor de vergelijking van zichtrekeningen tussen banken. Die simulator moet het voor de consument mogelijk maken om op een gemakkelijke en transparante manier tarieven van verschillende banken te vergelijken.

 

www.bankswitching.be

Datum
14 juli, 2017
Bron
Kabinet Peeters
PDF Persbericht

PDF PERSBERICHT KLIK HIER

nieuw rekeningnummer wordt automatisch doorgegeven aan leveranciers en werkgever bij overstap naar andere bank

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/bankenswitch.jpg">