Arco-akkoord neemt onzekerheid weg bij coöperanten

De regering bereikte vandaag een akkoord over de uitvoering van de schadeloosstelling van Arco-coöperanten.

Kris Peeters: “Met deze beslissing nemen we de onzekerheid weg die bij Arco-coöperanten leeft. Het is een lange weg geweest maar door onze niet aflatende inspanning door de jaren heen is er eindelijk een politieke oplossing. Met de oplossing kunnen we het Arco-dossier afsluiten voor de coöperanten en verdwijnen de risico’s die het dossier bleef inhouden voor de Belgische Staat.”

De regering neemt haar verantwoordelijkheid tegenover de Arco-coöperanten-natuurlijke personen door het dossier op duurzame en gestructureerde wijze op te lossen, alvorens de beursgang van Belfius gelanceerd wordt.

Ten laatste eind oktober 2018 zal een publiek aanbod gelanceerd worden voor de 800.000 Arco-coöperanten. De coöperanten kunnen daarvoor kosteloos bij een loket van Belfius terecht. Coöperanten kunnen binnen het aanbod 40 procent van zijn of haar uitstaand bedrag ontvangen.

Een fonds van 600 miljoen euro wordt opgericht voor de vergoeding van Arco-coöperanten. Het fonds wordt gefinancierd door een vrijwillige bijdrage door ACW (35 miljoen euro), de vereffening van Arco (89 miljoen euro) en dividenden die de staat ontvangt van Belfius. Daarnaast zal Belfius haar deel van de dadingsvergoeding en een commerciële geste van Belfius (50 miljoen euro) bijdragen. Het beheer van het fonds is in handen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

Belfius

Door de Arco-oplossing is nu ook de weg vrij voor de Belgische Staat om de minister van Financiën , het management van Belfius te laten starten met de voorbereiding voor de gedeeltelijke privatisering van Belfius. Het wantrouwen op de financiële markten dat het onopgeloste Arco-dossier kon creëren bestaat niet meer.

Om Belfius in staat te stellen zich in de beste omstandigheden te ontwikkelen en meer flexibiliteit te geven inzake het beheer van haar kapitaal, besliste de regering om Belfius deels te privatiseren voor zo’n 30 % van haar kapitaal. Een beursgang zal worden voorbereid door het management van Belfius, met de steun van de adviseurs van Belfius en van de Belgische staat. De gedeeltelijke beursgang garandeert een sterke Belgische verankering.

Historiek Arco

In het regeerakkoord uit 2014 engageerde de volledige regering zich om een oplossing te vinden voor de Arco-coöperanten: “In aansluiting op de initiatieven van de vorige regeringen, zal de regering zorg dragen voor het uitwerken van een werkzame regeling met het oog op de schadeloosstelling van natuurlijke personen coöperanten van erkende financiële coöperatieven”.

In het Zomerakkoord van juli 2017 is beslist om de vergoeding van de coöperanten te financieren met middelen verkregen uit de gedeeltelijke beursgang van Belfius, in combinatie met de opbrengst van de vereffening van de ARCO-vennootschapen. De regering engageerde zich om het Arco-dossier op een duurzame en gestructureerde wijze op te lossen alvorens de beursgang van Belfius zou worden gelanceerd.

Het kernkabinet besliste op 2 februari 2018 over de enveloppe, de financiering van deze enveloppe, een onderhandelingsmandaat en de uitvoeringsopdracht aan Belfius met name:

Een enveloppe van 600 mio ter vergoeding van het uitstaande bedrag van de 658.324 natuurlijke personen die aandeelhouder zijn van Arcopar, Arcofin of Arcopar: 1.477.981.151 EUR als volgt:

 •     40 % vergoeding op dit uitstaande bedrag en 100 %

  aanvaarding: 591.192.460 EUR

 •     40 % vergoeding op dit uitstaande bedrag en 80%

  aanvaarding: 472.953.968 EUR.

Met een verdeling van de financiering van de enveloppe als volgt:

 •     Belgische Staat: 89 mio uit de vereffening van Arco-

  vennootschappen

 •     Beweging.net (ACW): 35 mio uit de vereffening van

  Arco-vennootschappen

 •     Belfius: 25 mio als deel uit de vereffening van Arco-

  vennootschappen

 •     IPO Belfius: saldo, waarvan 25 mio als rechtstreekse

  bijdrage van Belfius

Op 27 maart 2018 werd een “legal memorandum” overgemaakt aan de Europese Commissie waarbij de beslissing van de kern aan de Europese Commissie gemotiveerd is toegelicht.

Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
24 juli, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

De regering bereikte vandaag een akkoord over de uitvoering van de schadeloosstelling van Arco-coöperanten.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/arco_ns_0.jpg">