Apothekers krijgen meer zekerheid rond hun vergoeding voor de aflevering van terugbetaalbare geneesmiddelen

De ministerraad keurde gisteren een wetsontwerp goed dat de vergoedingen die apothekers krijgen voor terugbetaalbare geneesmiddelen meer loskoppelt van de prijs van het geneesmiddel.

Kris Peeters: “Apothekers krijgen vandaag naast een honorarium, ook een vaste marge op de verkoop van terugbetaalbare geneesmiddelen. Door de dalende prijzen van geneesmiddelen zagen apothekers hun inkomen de laatste jaren dalen. Daar passen we nu een mouw aan. De marges die apothekers ontvangen voor geneesmiddelen, worden vanaf 2019 gestabiliseerd en wanneer mogelijk geïndexeerd. Apothekers krijgen zo een stabieler inkomen. Voor de patiënt verandert er niets en de geneesmiddelen worden niet duurder.”

Maggie De Block: “Zoals overeengekomen in het Meerjarenkader dat ik heb afgesloten met de sector in 2017, heroriënteren we de vergoeding van de apotheker naar het verstrekken van farmaceutische zorgpakketten in plaats van een volume gedreven mechanisme. Op die manier kan de apotheker nog meer focussen op de kwaliteit van de farmaceutische zorg.

Apothekers worden via het budget van de gezondheidszorg op drie manieren vergoed voor het afleveren van terugbetaalbare geneesmiddelen en voor de farmaceutische zorg  voor de patiënt. Ten eerste krijgen ze een basishonorarium uitbetaald per afgeleverd  terugbetaalbaar product. Dit basishonorarium bedraagt vandaag 4,27€ .Ten tweede krijgen ze specifieke honoraria voor bepaalde prestaties bij het afleveren van terugbetaalbare geneesmiddelen..  Tot slot krijgen ze een vergoeding bovenop de gereglementeerde prijs van geneesmiddelen. Dit is de

zogenaamde economische marge, als tegemoetkoming voor de distributiekost. Die marge daalt de laatste jaren als gevolg van lagere geneesmiddelenprijzen en grotere verpakkingen.

Om de daling van de marges te stoppen, wordt het budget hiervoor vanaf 2019 gestabiliseerd en wanneer mogelijk geïndexeerd. Het totaalbudget voor de economische marge wordt op het niveau van 2017 gebracht (ongeveer 100 miljoen euro ten laste van de ziekteverzekering). Het totale bedrag aan alle honoraria en marges dat de ziekteverzekering jaarlijks ten laste neemt bedraagt ongeveer 500Mio€

Om de economische marge ook in de toekomst stabiel te houden, wordt er bovendien onderzocht hoe de toekenningsparameters hervormd kunnen worden.  Minister van economie Kris Peeters en minister van volksgezondheid Maggie De Block zullen hiertoe een werkgroep samenstellen die zich tegen 30 september moet buigen over de aanpassingen.

Kris Peeters: “Door de dalende marges op terugbetaalbare geneesmiddelen, worden apothekers sterker afhankelijk van de verkoop van andere producten. Door de marges te stabiliseren, roepen we die evolutie een halt toe. Apothekers kunnen zich weer op hun kerntaak focussen, namelijk de verantwoorde en kwaliteitsvolle distributie van geneesmiddelen en het informeren en opvolgen van de patiënt.”

Maggie De Block: “Een valoriserend vergoedingssysteem zoals we nu aan het uitwerken zijn is een belangrijke motor achter de noodzakelijke veranderingen die de officina-apotheker de volgende jaren zal doorlopen.

Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
5 april, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

De ministerraad keurde gisteren een wetsontwerp goed dat de vergoedingen die apothekers krijgen voor terugbetaalbare geneesmiddelen meer loskoppelt van de prijs van het geneesmiddel.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/PILLEN_NS.jpg">