Albert Heijn schendt verbod op verkoop met verlies met 1+2-actie

Albert Heijn heeft het verbod op verkoop met verlies geschonden met zijn 1+2-actie, zo oordeelt de Economische Inspectie. Vice-eersteminister en minister van economie en consumenten Kris Peeters nodigt Albert Heijn uit voor overleg.

Kris Peeters: “Vorige maand heb ik de Economische Inspectie opdracht gegeven om een onderzoek te voeren, omdat de actie van Albert Heijn vragen deed rijzen. Lage prijzen zijn goed voor de consument, maar bij verkopen met verlies wordt de normale concurrentie onmogelijk gemaakt. Grote spelers kunnen zo de kleintjes wegconcurreren en de markt gaan domineren. Dat kunnen we niet toelaten. Ik zal de resultaten van het onderzoek bekijken met Albert Heijn en wil garanderen dat de eerlijke concurrentie kan spelen in de distributiesector.”

Begin februari gaf minister Peeters de opdracht aan de Economische Inspectie om de 1+2-actie van Albert Heijn te onderzoeken. De actie van Albert Heijn, waarbij tal van artikelen promotioneel worden aangeboden waarbij de consument drie stuks kan kopen voor de prijs van

één, deed vragen rijzen. Onder meer de organisatie van zelfstandige supermarkten Buurtsuper.be deed melding.

Minister Peeters vroeg aan de Economische Inspectie om na te gaan of het verbod op de verkoop met verlies wordt nageleefd en om te onderzoeken of er sprake is van onredelijke druk tegenover leveranciers. Het verbod op verkoop met verlies wil waarborgen dat concurrentie tussen handelaars op een correcte manier verloopt.

De Economische Inspectie oordeelt nu dat er effectief inbreuken zijn op het verbod op verkoop met verlies. De inspectie zal nu bekijken of ze een minnelijke schikking voorstelt aan Albert Heijn, of ze de zaak doorgeeft aan het gerecht.

Minister Peeters nodigt Albert Heijn ondertussen uit voor overleg. Hij wil de resultaten van het onderzoek samen met het bedrijf bekijken en wil garanderen dat de eerlijke concurrentie kan spelen in de distributiesector.

Als bijlage het persbericht in PDF en het schema

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
5 maart, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Albert Heijn heeft het verbod op verkoop met verlies geschonden met zijn 1+2-actie, zo oordeelt de Economische Inspectie.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/AHOLD%20zaandam_2.jpg">