Agentschap Buitenlandse Handel bestaat 15 jaar

Op 18 december viert het Agentschap Buitenlandse Handel in aanwezigheid van onder andere de Koning, Prinses Astrid en minister Kris Peeters haar 15-jarig bestaan.

Vice-eersteminister en minister van buitenlandse handel Kris Peeters: “Het Agentschap Buitenlandse Handel werkt al 15 jaar samen met de gewesten om economische missies naar het buitenland te coördineren. De eerste missies telden gemiddeld 150 deelnemers, ondertussen is dit gestegen naar 250. De recente missie naar Marokko in november 2018 telde 251 bedrijven met 408 zakenmensen. Het succes van de missies bij bedrijven toont de financiële returns. Een studie in 2013 besluit dat 85% van de deelnemers aan de economische missies er dankzij de missie in slaagt om nieuwe zakencontracten te ondertekenen.”

“De missies verhogen de bekendheid, zowel van België als van de deelnemers. Ze laten ondernemers ook toe om contracten af te sluiten die zeker voor KMO’s anders moeilijk te onderhandelen zijn. Dat is een goede zaak voor de Belgische economie” besluit minister Peeters.

Prinselijke missie

In 2003 begon het Agentschap Buitenlandse Handel met zijn eerste prinselijke missie naar Polen in november 2003.

De economische missies worden gezamenlijk georganiseerd door de drie gewestelijke instanties ter bevordering van de buitenlandse handel: Flanders Investment & Trade, l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers, en Brussel Invest & Export by Hub Brussels. De FOD Buitenlandse Zaken beheert de politieke en protocollaire aspecten, terwijl het Agentschap Buitenlandse Handel de algemene coördinatie van de missies voor haar rekening neemt.

Van 2003 tot 2013, leidde Prins Filip, Erevoorzitter van het Agentschap Buitenlandse Handel, 38 economische missies wereldwijd. Na de troonsbestijging in juli 2013 door Koning Filip, nam Prinses Astrid de leiding over van de missies. Zij heeft vandaag 13 gezamenlijke economische missies op haar palmares staan.

Tijdens het 15-jarig bestaan van het Agentschap werden 51 missies georganiseerd, met een totaal van 10.028 zakenmannen en –vrouwen, in vertegenwoordiging van 6.556 bedrijven. Deze cijfers zijn aanzienlijk op wereldvlak en de Belgische missie

vormt vaak de grootste ontvangen missie op jaarbasis voor een bezocht land.

Het Agentschap Buitenlandse Handel speelt een logistieke rol om het vlot verloop van de missies te verzekeren.

De Belgische economische missies hebben een positieve impact op de Belgische export en zijn van een grote toegevoegde waarde voor de deelnemende bedrijven. Een studie gerealiseerd in 2013 toonde aan dat voor 86% van de bedrijven, de missie bijdroeg tot een verhoogde visibiliteit en 85% van hen slaagden er dankzij de missie in om nieuwe zakencontracten te ondertekenen. 76% van de deelnemers kon de markt leren kennen dankzij de missie, 61% van hen trokken voordeel uit het netwerken en 59% ondertekende nieuwe commerciële contracten dankzij de prinselijke missies.

Voor elke missie, wordt een specifieke tijdelijke website gerealiseerd. Een mobiele applicatie, gewijd aan « Belgian economic missions » is beschikbaar voor de deelnemers.

Staatsbezoeken

Sinds 2015 draagt het Agentschap Buitenlandse Handel bij aan de logistieke organisatie van de Staatsbezoeken, meer bepaald het economische en academische gedeelte. Op 4 jaar tijd vonden 8 Staatsbezoeken plaats met een totaal van 1.563 deelnemers. 234 commerciële en/of academische overeenkomsten werden daarbij afgesloten.

Om de logistieke taken te vervullen, werd een digitaal detailplatform ontwikkeld: Synergy. Dit platform staat toe om het programma van het Staatsbezoek, de lijsten van deelnemers en het officieel konvooi te beheren. Voor elk Staatsbezoek wordt ook een tijdelijke website ontwikkeld.

Viering

Het Agentschap viert zijn 15-jarig bestaan op 18 december met een officiële ceremonie in aanwezigheid van de Koning, Prinses Astrid en andere nationale en internationale gasten, waaronder de Ambassadeurs van de gedurende de afgelopen 15 jaar bezochte landen werden tevens uitgenodigd. Een terugblik film werd ter die gelegenheid vertoond en Voorzitster Annemie Neyts-Uyttebroeck werd geëerd voor 15 jaar voorzitterschap.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
18 december, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Op 18 december viert het Agentschap Buitenlandse Handel in aanwezigheid van onder andere de Koning, Prinses Astrid en minister Kris Peeters haar 15-jarig bestaan.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/klaar-bedrijfsbeheer-internationale-handel-buitenlandse-groeiplannen-advies-foto.jpg">