Aantal dagcontracten bij DHL Aviation neemt sterk af

Na de Pano-reportage over opeenvolgende dagcontracten bij DHL Aviation zat vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters samen met de directie en vakbonden van het bedrijf. Hij liet zijn administratie ook een onderzoek voeren. De acties laten hun eerste positieve resultaten zien.

Kris Peeters: “Na de Pano-reportage in mei heb ik de directie en vakbonden van DHL Aviation ontvangen. Ik heb mijn diensten ook een onderzoek laten voeren. De eerste resultaten zijn positief. Het aantal dagcontracten bij het bedrijf is grondig afgenomen en er is een betere doorstroming van interimkrachten naar vaste contracten. Deze regering heeft van méér jobs haar mantra gemaakt, maar de kwaliteit van die jobs is voor mij zeker even belangrijk. Ik ben tevreden dat we ook op vlak van kwaliteit vooruitgang boeken. We blijven de situatie in ieder geval opvolgen.”

In de Pano-reportage van woensdag 10 mei ging journalist Michael Dilissen drie weken lang undercover aan de slag bij DHL Aviation. De journalist stelde vast dat heel wat arbeiders maandenlang aan de slag waren met opeenvolgende dagcontracten.

Minister Kris Peeters gaf naar aanleiding van de reportage opdracht aan de FOD Werkgelegenheid om een opsporingsonderzoek te starten. Die tussenkomst blijkt positieve effecten te hebben gehad. In de periode

van juni tot september werden 271 uitzendkrachten met dagcontracten aangeworven met een vast of tijdelijk contract (6 maanden; na twee contracten van 6 maanden wordt een vast contract aangeboden). DHL Aviation en haar inhouse uitzendkantoor StartPeople verscherpten hun interne regels rond interimarbeid.

Voor de tussenkomst van de FOD Werkgelegenheid schommelde het aantal dagcontracten bij DHL Aviation tussen de 6 en 12 %. Dat percentage is sindsdien teruggevallen tot 0,6 à 3,1 %. Er wordt bovendien gewerkt aan een bedrijfs-cao dat maximaal 5 procent dagcontracten voorziet.

Minister Kris Peeters is tevreden over de gevolgde aanpak en wil die ook in andere contracten. Kris Peeters: “Het is mijn bedoeling om deze aanpak ook te volgen voor andere sectoren waar er veel gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende dagcontracten. In 2018 zullen we het aantal controles naar uitzendarbeid bovendien verder opdrijven. De doelstelling is dat elke sociale inspecteur minstens tien dossiers rond uitzendarbeid zal afhandelen. We willen op die manier garanderen dat uitzendkrachten werken in correcte omstandigheden en dat er geen misbruik wordt gemaakt van opeenvolgende dagcontracten. Uitzendarbeid biedt een meerwaarde voor werkgevers en werknemers en daarom is het des te belangrijker dat alles volgens de regels verloopt.”

Voor persbericht in PDF KLIK HIERNAAST

Datum
30 november, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Na de Pano-reportage over opeenvolgende dagcontracten bij DHL Aviation zat vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters samen met de directie en vakbonden van het bedrijf.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/DHL_722x340.jpg">