1.611 WERKNEMERS ONTVINGEN INNOVATIEPREMIE IN 2016

In 2016 kregen 1.611 werknemers een innovatiepremie. Met een dergelijke premie kunnen ondernemingen werknemers belonen voor creatieve ideeën die een product of een productieproces verbeteren.”

Kris Peeters: “Innovatie is ontzettend belangrijk voor een onderneming. Heel vaak komen ideeën voor het verbeteren van producten of processen van werknemers die er elke dag mee bezig zijn. Het geeft op zich al veel voldoening dat je als werknemer innovaties kan aanleveren, maar het is natuurlijk ook mooi dat je daar een financiële beloning voor krijgt. De overheid stimuleert dat door dergelijke premies vrij te stellen van belastingen.”

Wanneer een werknemer een innovatie uitwerkt die een meerwaarde betekent voor de onderneming, kan de onderneming aan die werknemer een innovatiepremie toekennen. Een dergelijke premie is onbelast. De werkgever moet het gebruik van de premie melden aan de FOD Economie en aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid..

Tussen 2014 en 2016 werden 3.300 dossiers van innovatiepremies geopend door 575 ondernemingen. 61,4 procent van die ondernemingen was een kmo. De ondernemingen die de afgelopen drie jaar de meeste innovatiepremies toekenden zijn ING Belgium (421), Tyco Electronics Raychem / CommScope Connectivity Belgium (199), CNH Industrial Belgium (152), AGC Glass Europe (120) en NXP Semiconductors Belgium (110). Eén innovatiepremiedossier kan betrekking hebben op tot 10 werknemers.

1.611 werknemers ontvingen in 2016 een innovatiepremie, die gemiddeld 2.006 euro bedroeg per werknemer.

Soorten innovaties

De vernieuwing waarop de innovatiepremie van toepassing is kan betrekking hebben op producten, diensten, fabricatieprocessen, andere werkprocessen of op de werkomgeving. De meeste aanvragen tussen 2014 en 2016 hadden betrekking op een product (695), gevolgd door het productieproces (452).

De meeste innovatiepremies werden toegekend binnen de sector van de financiële diensten (504), de chemische nijverheid (426) en de groothandel (279).

Voorbeelden

Enkele bedrijven geven toelichting over hoe zij de innovatiepremies gebruiken:

Peter Merlo, Vice-President Advanced Engineering CCS, CommScope Connectivity Belgium: “Als innovatief bedrijf in de telecommunicatiesector gebruikt CommScope Connectivity Belgium de innovatiepremie reeds geruime tijd. Het biedt een extra stimulans aan onze werknemers om creatief te zijn en ‘out of the box’ te denken. De ontwikkeling van de TENIOTM productfamilie van verbindingsmoffen voor glasvezelkabels in Fiber-to-the-Home netwerken is daar een goed voorbeeld van. Hiervoor alleen al werden 11 octrooi-aanvragen gedaan. De innovatieve aspecten zijn een snellere installatietijd en een kleiner volume van de verbindingsmoffen, belangrijke criteria voor onze klanten. De productfamilie werd inmiddels op de markt gebracht en wordt geproduceerd in de CommScope vestiging in Kessel-Lo.”

Frank Stockx, Chief Operations Officer ING België, “ Innovatie ligt in de kern van onze strategie, in alles wat we doen streven we ernaar om eenvoudige en persoonlijke dienstverlening te kunnen bieden aan onze cliënten. Met de introductie van de nieuwe bankkaarten die een contactloze technologie bevatten voor snelle en eenvoudige betalingen, sluiten we hier perfect op aan.  Contactloos betalen laat klanten toe om te betalen zonder hun kaart in een betaalterminal te steken. Voor betalingen van minder dan 25 euro volstaat het om de kaart even tegen de terminal houden. Het systeem is snel, eenvoudig en veilig. Deze innovatie werkt uitgewerkt door verschillende werknemers die daarvoor beloond werden met een innovatiepremie.”

Patrick Pype, Director European Affairs at NXP Semiconductors, “NXP heeft een nieuwe standaard ontwikkeld voor draadloze communicatie, de ‘Near Field Magnetic Induction’. Deze standaard wordt momenteel reeds gebruikt voor draadloze communicatie op heel korte afstand met het allerlaagste vermogen, onder andere in hoorapparaten en hoorimplantaten. Een innovatiepremie werd toegekend aan een tiental werknemers die de technologie verder verfijnden en nieuwe toepassingsdomeinen bekeken, zoals o.a. voor metingen via diverse sensoren op het lichaam.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
18 augustus, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Met een dergelijke premie kunnen ondernemingen werknemers belonen voor creatieve ideeën die een product of een productieproces verbeteren.

 
" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/creative_NS.jpg">