“Producenten die kwaliteit leveren en toestellen herstellen, versterken onze economie”

Vice-eersteminister en minister van economie en consumentenzaken Kris Peeters benadrukt naar aanleiding van de opening van het eerste Service Center voor Samsung smartphones in België het belang van de herstelbaarheid van producten.

Kris Peeters: “Veel bedrijven hanteren nog steeds de economische strategie om de consument zo vaak mogelijk een nieuw product te laten kopen. Die aanpak leidt tot een steeds grotere afvalberg en drukt de steeds schaarsere grondstoffen, die op hun beurt duurder worden en de marges verkleinen. We moeten daarom afstappen van de idee dat meerwaarde enkel kan door ‘meer’ van iets te produceren. Consumenten zijn bereid kwalitatieve toestellen te kopen die langer meegaan, maar dan moeten ook goede reparatiediensten aangeboden worden. Die aanpak is cruciaal om tot een meer duurzame economie te komen. Het is daarom een goede zaak dat Samsung met zijn Service Center werk maakt van het snel, goedkoop, kwaliteitsvol en betrouwbaar herstellen van smartphones. Ook de uitbreiding van de wettelijke garantie die op Europees niveau wordt voorbereid, moet zorgen voor producten die langer meegaan en makkelijker hersteld kunnen worden.”

Initiatieven van privébedrijven om hun producten duurzamer te maken en zelf te herstellen bij een defect, kunnen enkel aangemoedigd worden. Daarnaast werkt

minister Peeters sterk mee aan een Europese regelgeving voor een eengemaakte garantieregeling; Deze is vorige maand is opgestart. Volgende elementen benadrukt minister Peeters heel sterk:

Enkele inhoudelijke punten die besproken worden:

1. Wettelijke garantie

Lidstaten kunnen voor bepaalde goederen een langere garantietermijn voorzien dan de huidige twee jaar.

2. Omkering bewijslast

Consumenten hebben nu recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. Bij defect tijdens de eerste zes maanden moet de producent (en dus niet de consument) bewijzen dat het toestel in orde was. Na 6 maanden keert die bewijslast om.

Omdat dit in vele gevallen voor consumenten niet haalbaar is, pleit het voorstel om de bewijslast voor producenten te verlengen, mogelijks tot de volledige termijn van de garantie.

3. Commerciële garantie

De commerciële garantie mag geen afbreuk doen aan de wettelijke garantie en moet aan de consument worden verstrekt op duurzame drager. De minimale inhoud van het commerciële garantiedocument wordt bepaald.

Als bijlage het persbericht in PDF en het schema

Datum
17 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters benadrukt naar aanleiding van de opening van het eerste Service Center voor Samsung smartphones in België het belang van de herstelbaarheid van producten.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/Samsung-Logo_NS.jpg">