“Aangekondigde kosten voor geldafhaling bij Bpost kunnen niet”

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters nodigt Bpost en bankenfederatie Febelfin uit voor overleg over de aangekondigde tarieven voor geldafhaling bij Bpost bank.

Kris Peeters: “De tarieven die Bpost aankondigt zijn in strijd met het herenakkoord dat in 2004 met de bankensector werd afgesloten. Het akkoord voorziet dat banken 24 geldafhalingen gratis moeten aanbieden. De banksector heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dit geldt des te meer voor Bpost als overheidsbedrijf. Het kan niet dat mensen moeten betalen om hun eigen geld af te halen bij hun bank waar ze klant zijn. Ik neem contact op met Bpost en Febelfin en zal hun wijzen op de engagementen uit het herenakkoord. Het herenakkoord moet nageleefd worden.”

Bpost rekent vanaf 18 maart een halve euro aan voor geldafhaling aan automaten van andere banken én van Bpost zelf. Slechts twaalf afhalingen per jaar blijven gratis.

Deze beslissing is in strijd met het herenakkoord uit 2004 dat voorziet dat een klant recht heeft op 24 gratis geldafhalingen. De bank kan overeenkomstig dit herenakkoord zelf het kanaal kiezen via dewelke zij de 24 gratis afhalingen aanbiedt. Een bank kan bijvoorbeeld beslissen om dit enkel via de eigen geldautomaten aan te bieden.

De wet vereist dat de klanten twee maanden voor de inwerkingtreding ervan over de nieuwe tarieven moeten worden geïnformeerd en dat ze de mogelijkheid krijgen om hun rekening gratis af te sluiten. Het systeem van Bankswitching biedt de consumenten de mogelijkheid om gemakkelijk van bank te veranderen.

Als bijlage het persbericht in PDF en het schema

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
8 februari, 2019/dd>
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters nodigt Bpost en bankenfederatie Febelfin uit voor overleg over de aangekondigde tarieven voor geldafhaling bij Bpost bank.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/BPOST.jpg">