FILOSOFIE

    

filosoof Emmanuel Levinas

 

 

Toen ik in mijn eerste kandidatuur rechten zat was ik al snel gebeten door filosofie. Daarom besliste ik om, vanaf mijn tweede kandidatuur rechten, telkens in eerste zit examens af te leggen voor het licentiaat rechten, en in tweede zit voor de kandidatuur filosofie.

Ik herinner mij ook nog goed welke auteurs in de colleges aan bod kwamen: Thomas Van Aquino, Heidegger, of Kant.

emmanuel levinas

Vooral Emmanuel Levinas is me bijgebleven. Zijn ideeën over intermenselijke relaties en hoe we ons gedragen t.o.v. “De Ander” leveren belangrijke inzichten voor elke christendemocraat.

Ik probeer doorheen mijn politieke carrière dan ook altijd Levinas in het achterhoofd te houden. Ook vandaag nog probeer ik nu en dan een goed filosofisch boek te lezen, als ik even de tijd vind.

 

Emmanuel Levinas filosoof