"BEL ME NIET MEER"

 

Kris Peeters stelt einde aan ongewenste commerciële oproepen.

 

Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters heeft beslist dat voor consumenten die geen commerciële oproepen willen ontvangen, een centraal registratiepunt wordt opgericht.

HET IS VEILIG OP STRAAT

Als het dreigingsniveau in ons land weer daalt, dan moeten alle militairen meteen terug naar hun kazerne, zegt vicepremier Kris Peeters (CD&V). Dat is een duidelijke boodschap aan Bart De Wever, die de militairen liever langer op straat ziet. Om te bewijzen dat de situatie veilig is ging Kris Peeters vanmorgen, mét echtgenote, winkelen in Antwerpen.

Over precies 100 dagen start de Wereldexpo in Milaan

Vandaag, woensdag 21 januari, heeft Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters, het Belgisch paviljoen voor deze Wereldexpo in primeur voorgesteld.

KRIS PEETERS VECHT TEGEN LANGDURIG FITNESSABONNEMENT

De overheid gaat streng optreden tegen fitnessclubs die lange abonnementen promoten.

Je Suis Charlie, Betoging Parijs

 

Een delegatie van @cdenv neemt vandaag deel aan de manifestatie in Parijs #solidariteit #JeSuisCharlie;

Kleine stap op weg naar overleg

De groep van 10, met de vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een akkoord bereikt over de eenmaking van de statuten van arbeiders en bedienden én over de Koninklijke Besluiten

Hulde aan Hare Majesteit Koningin Fabiola

Vandaag, tijdens de plenaire zitting in de Kamer heb ik Hulde gebracht aan Hare Majesteit Koningin Fabiola. In bijlage kan u mijn speech terugvinden.

---

Kris Peeters bepleit met Benelux-ministers grensoverschrijdende arbeidsmarkt

De Benelux-landen tekenen begin 2015 een besluit waardoor diploma’s in het hoger onderwijs in de drie landen erkend zullen zijn, op initiatief van Belgisch Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters, Nederlands Minister Lodewijk Asscher en Luxemburgs Minister Schmit.

Kris Peeters doet aan regering voorstel voor overgangsmaatregel ivm werkloosheid

 

Na intens overleg met de sociale partners heeft Vice-Minister en Minister van Economie, Werk en consumentenzaken Kris Peeters een voorstel laten goedkeuren aan de Kern om namens de regering een aantal bijsturingen voor te leggen aan de sociale partners.

Kris Peeters wil met België toetreding tot Europese eenheidsrechtbank voor octrooien

 

België is klaar voor deelname aan de zogenaamde Unified Patent Court. Dat is een Europese rechtbank die oordeelt over de validiteit van octrooien (patenten) en namaak beslecht.