Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk

Minister van Werk Kris Peeters heeft het wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk aan de sociale partners bezorgd.

Uitzendcontract voortaan ook via pc, tablet of smartphone ondertekenen

Op voorstel van de Nationale Arbeidsraad heeft Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters een wetsontwerp gemaakt dat de 48-urenregel voor uitzendarbeid schrapt en de mogelijkheid verruimt om een elektronische arbeidsovereenkomst te ondertekenen via pc, tablet of smartphone.

Kris Peeters voorstander om barrières voor overheidsinvesteringen weg te werken

Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters steunt de oproep van Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Het is belangrijk dat barrières die overheidsinvesteringen zouden belemmeren, worden weggenomen.

Vicepremier Kris Peeters pleit voor versterking Europees Globalisatiefonds

Europese werkloosheidsuitkering: de valkuilen

 

“De invoering van een Europees systeem van werkloosheidsuitkeringen is vandaag niet aan de orde. Daarvoor is in eerste instantie meer overeenstemming nodig tussen de lidstaten op het vlak van arbeidsmarkt en sociale rechten. We moeten nu focussen op kortetermijnoplossingen. 

Energiekost onder controle houden met energienorm

We moeten onze energiekost onder controle houden om de competitiviteit van de ondernemingen te beschermen. De ontwikkeling van een energienorm, zoals voorzien in het regeerakkoord, moet hieraan tegemoet komen. Dat benadrukt Minister van Economie Kris Peeters naar aanleiding van een studie van PWC en CREG over de energieprijzen voor de industrie in België.

Fiscale stimulans voor studenten die leren, werken of ondernemen combineren

Jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen, zullen in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven. Vandaag heeft de Federale Regering – mede op voorstel van Minister van Werk en Economie Kris Peeters – een voorstel daarover principieel goedgekeurd. 

Bij 2 op 3 gecontroleerde zonnebankcentra verzegeling

De afgelopen maanden heeft de Economische Inspectie 37 zonnebankcentra gecontroleerd. Maar liefst 23 keer werd een beslag gelegd: 12 keer op het centrum, 11 keer op een of meer zonnebanken. Vaak gaat het over het toelaten van minderjarigen, het toelaten van mensen met huidtype 1, of foute stralingsnormen van de lampen. 

Televerkopers informeren de consument vaak niet zoals het hoort

Eén op de twee televerkopers informeert de consument níet zoals het hoort. Dat blijkt uit een onderzoek van de Economische Inspectie die 16 bedrijven die aan B2C televerkoop doen, heeft doorgelicht.

In de digitale economie vinden we de jobs van morgen

Het is in de digitale economie dat we de jobs van morgen zullen vinden. Dat was de boodschap van Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters vandaag bij de voorstelling van het nieuwste rapport van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid.

Stormschade regio Sint-Truiden: "Vrienden, familie en vrijwilligers mogen helpen bij opruimen"

Naar aanleiding van de uitzonderlijk zware weersomstandigheden en stormschade in Sint-Truiden en omgeving in het weekend van 25 juni, wordt tot en met 31 juli toestemming verleend aan familie, vrienden en vrijwilligers om de getroffen fruittelers en landbouwers te helpen bij het opruimen.