Kris Peeters en Willy Borsus overleggen met horeca- en brouwerijsector - Gedragscode moet leiden tot evenwichtig partnerschap

 

Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters wil in overleg met Minister Willy Borsus, bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, tot correcte verhoudingen tussen brouwerijen, drankenhandelaars en horeca-uitbaters komen.

Hoge Raad voor Werkgelegenheid - 1e rapport over flexibiliteit en werkbaar werk

De Hoge Raad voor Werkgelegenheid zal na de zomer een 1e rapport afleveren over flexibiliteit en werkbaar werk. Dat maakt Minister van Werk Kris Peeters, voorzitter van de Hoge Raad van de Werkgelegenheid, vandaag bekend naar aanleiding van de installatievergadering van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

Mantelzorgverzekering mogelijk gemaakt

Mantelzorgers zullen binnenkort een ‘mantelzorgverzekering’ voor lichamelijke ongevallen of schade aan medische toestellen kunnen afsluiten. Dit wordt mogelijk nadat Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters de afgelopen maanden intens overleg heeft gepleegd met de verzekeringssector.

Radio 1 Vandaag Bel 10 van op Kunstberg Brussel

Ik ging vandaag langs bij Radio 1 dat zijn programmareeks #BEL10 uitzendt vanop de Kunstberg in Brussel. Mooi initiatief, sterke radio.

herdenking van 200 jaar ‘Slag bij Waterloo’

Op 18 juni was Vice-Premier Kris Peeters aanwezig op de herdenking van 200 jaar 'slag bij Waterloo'

Persconferentie voorstelling boordtabel concurrentievermogen

Op 15 juni stelde Minister Kris Peeters op een Persconferentie de boordtabel Concurrentievermogen voor die de sterke en de zwakke punten van België ten opzichte van zijn buurlanden moet aangeven.

Opening Weggeefmarkt te Mortsel

Op zaterdag 13 juni opende Kris Peeters De Weggeefmarkt te Mortsel.

Ronde Tafel Werkbaar Werk

De Ronde Tafel op di 9 juni 2015 was de kickoff, het begin van een heel traject. In november komt de werkgroep opnieuw bijeen.

Inschakelingsuitkering: Kris Peeters finaliseert lijst diplomavoorwaarden

De lijst van diploma’s en getuigschriften om aanspraak te kunnen maken op een inschakelingsuitkering is in detail vastgelegd. Minister van Werk en Economie Kris Peeters heeft hierover een akkoord met alle regionale Ministers van Onderwijs en Werk. Kris Peeters zal deze lijst van diploma’s en getuigschriften nu via KB en MB laten opnemen in de werkloosheidsreglementering.