Controle benzine en diesel

7000 staalnames bewijzen: benzine en diesel aan de Belgische pomp van betrouwbare kwaliteit

 

6,2% van de gecontroleerde benzine- en dieselstalen voldoen aan de Europese normen, maken Minister van Economie Kris Peeters en Minister van Milieu Marie Christine Marghem bekend. In 2015 controleerde de FOD Economie meer dan 7.100 benzine- en dieselstalen in alle Belgische tankstations en opslagplaatsen op hun kwaliteit.

INTERNATIONAAL INVESTERINGSCONFERENTIE IN TUNESIË

29 november 2016 bracht Kris Peeters een bezoek aan Tunesië.

Laatste obstakel voor Europees Eenheidsoctrooi weggewerkt

Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters reageert verheugd op het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om zo snel mogelijk het Unified Patent Court-akkoord te bekrachtigen.  Het Verenigd Koninkrijk kondigde dit aan tijdens de EU Raad voor Concurrentievermogen, waaraan Kris Peeters vandaag deelnam.

Nieuwe regels voor reprografie

Op voorstel van Minister van Economie Kris Peeters werden vandaag 2 KB’s goedgekeurd omtrent de nieuwe regels op het vlak van repografie. Het betreft een ontwerp van KB betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs, en een ontwerp van KB betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier.

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

 “Langdurig zieken ondersteunen en begeleiden naar werk”

 

Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen actie om het aantal mensen dat langdurig afwezig blijft van het werk, of dat omwille van ziekte niet aan het werk is, te ondersteunen en terug te begeleiden naar werk. 

Statuut student-ondernemerschap “Stimulans voor studenten die leren, werken of ondernemen combineren”

Vandaag heeft de ministerraad mede op initiatief van Minister van Economie Kris Peeters de ontwerp KB’s voor het statuut van student-ondernemers goedgekeurd. Jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen, zullen hierdoor in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven. Jongeren die in het stelsel van Leren en Werken of in het proefproject duaal leren van Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits stappen, vallen onder dit toekomstig statuut.

CD&V-vicepremier Kris Peeters verhuist naar Antwerpen

CD&V-vicepremier Kris Peeters verhuist naar Antwerpen en wordt lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Toezicht op de verwerking van het Belgisch betaalverkeer wordt versterkt"

Het retail-betalingsverkeer in België werd door operationele incidenten bij verwerkers van die betalingstransacties reeds meermaals verstoord. Om dat probleem aan te pakken keurde de Ministerraad vandaag op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een wetsontwerp goed waarin een wettelijke basis wordt voorzien voor een verhoogd toezicht op die betaalverwerkers.

Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk goedgekeurd

“Mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt”

 

Vandaag, vrijdag 28 oktober 2016, heeft de federale regering op initiatief van Minister van Werk Kris Peeters het wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk goedgekeurd. 

Modernisering WET 1996 goedgekeurd

“Essentieel voor concurrentievermogen en extra jobs”

 

Vandaag keurde de ministerraad het door Premier Charles Michel en Vice-Eersteminister en Minister van Werk Kris Peeters samen ingediend wetsontwerp dat de Wet van 1996 moderniseert, goed.